fallen

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɔːlən/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fôlən)


From the verb fall: (⇒ conjugate)
fallen is: Click the infinitive to see all available inflections
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: fallen, fall

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fallen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." euphemism (soldier: killed in battle)poległy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The city built a memorial to its fallen soldiers.
fallen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (military: conquered)poległy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  upadły, pokonany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The army marched into the fallen city.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
fallen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (that has dropped)opadły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  upadły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The fallen fruit lay on the grass around the tree.
fallen adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (dishonoured) (przenośny)upadły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The fallen nobles were stripped of their titles and imprisoned.
fallen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military)poległy mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come down)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I fell off the ladder yesterday.
 Wczoraj spadłem z drabiny.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (abate)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Demand for this product has fallen recently.
 Popyt na ten produkt ostatnio spadł.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of falling)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The fall of nuts from the tree makes a loud sound.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Upadek łyżwiarza był bardzo niefortunny.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (autumn)jesień żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Classes will resume in the fall.
 Zajęcia ponownie rozpoczną się jesienią.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decline)spadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The fall in prices will harm our profits.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)opadanie, nachylenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The field is flat except for a fall towards the river.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ruin)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This is the story of the decline and fall of Richard Nixon.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (defeat)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She wrote a book about the Fall of France in 1940.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance [sth] falls)spad mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The river has a fall of about fifty metres.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (falling down)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She suffered a bad fall, while horseriding.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable ([sth] hanging down)opadanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He was enchanted by the fall of her hair on her shoulders.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sinful lapse) (przenośny)potknięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 A sinner must confess his fall.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surrender, capture)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Odysseus wandered for ten years after the fall of Troy.
falls nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (waterfall)wodospad mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can hear the falls from far off.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse)zapadać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zapaść się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The roof fell under the weight of the snow.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (die)padać, polegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  paść, polec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He fell in battle, dying like a hero.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drop wounded)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The soldier fell, and was treated by the medics.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (temperature: decline)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Temperatures will fall below freezing tomorrow.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (government: lose ability)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government fell, following a scandal.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become) (z zwrocie: fall ill)zachorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She fell ill.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (commit a sin) (przenośny)wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He fell from grace after the discovery of his crimes.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be included) (przenośny)wchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)mieścić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Their request falls within the scope of our project.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(come to rest on)padać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  paść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her gaze fell upon the letter I was writing.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
figurative (occur on)przypadać, wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypaść, wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My birthday falls on a Saturday this year.
 Moje urodziny wypadają w tym roku w sobotę.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(attack)rzucać się na coś zwr. ndk. + przyim.
  rzucić się na coś zwr. dk. + przyim.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(eat hungrily)rzucać się na coś zwr. ndk. + przyim.
  rzucić się na coś zwr. dk. + przyim.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(opportunity: grab enthusiastically) (przenośny)rzucać się na coś zwr. ndk. + przyim.
  rzucić się na coś zwr. dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
fallen | fall
AngielskiPolski
fallen angel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Christianity: angel banished from heaven)upadły anioł przym. + m
 Lucifer is a fallen angel.
fallen angel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: company once but no longer successful)upadłe przedsiębiorstwo przym. + n
 Fallen angels are companies whose stock price has declined to a level that is below their true value.
fallen angel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (a woman who is no longer virtuous)upadła kobieta przym. + ż
 In high school she made a vow of chastity, but as soon as she got to college she became a fallen angel.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'fallen' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [monument, memorial] to the fallen, a [ceremony, service] for the fallen, an homage to the fallen, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "fallen" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fallen'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.