WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

fall proof


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "fall" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: proof
Na tej stronie: fall, Fall

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come down)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I fell off the ladder yesterday.
 Wczoraj spadłem z drabiny.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (abate)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Demand for this product has fallen recently.
 Popyt na ten produkt ostatnio spadł.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of falling)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The fall of nuts from the tree makes a loud sound.
 To zdanie nie jest tłumaczeniem zdania angielskiego. Upadek łyżwiarza był bardzo niefortunny.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (autumn)jesień żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Classes will resume in the fall.
 Zajęcia ponownie rozpoczną się jesienią.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decline)spadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The fall in prices will harm our profits.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)opadanie, nachylenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The field is flat except for a fall towards the river.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ruin)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This is the story of the decline and fall of Richard Nixon.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (defeat)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She wrote a book about the Fall of France in 1940.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance [sth] falls)spad mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The river has a fall of about fifty metres.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (falling down)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She suffered a bad fall, while horseriding.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable ([sth] hanging down)opadanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He was enchanted by the fall of her hair on her shoulders.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sinful lapse) (przenośny)potknięcie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 A sinner must confess his fall.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surrender, capture)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Odysseus wandered for ten years after the fall of Troy.
falls nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (waterfall)wodospad mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You can hear the falls from far off.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse)zapadać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zapaść się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The roof fell under the weight of the snow.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (die)padać, polegać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  paść, polec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He fell in battle, dying like a hero.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drop wounded)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The soldier fell, and was treated by the medics.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (temperature: decline)spadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  spaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Temperatures will fall below freezing tomorrow.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (government: lose ability)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The government fell, following a scandal.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become) (z zwrocie: fall ill)zachorować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She fell ill.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (commit a sin) (przenośny)wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He fell from grace after the discovery of his crimes.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be included) (przenośny)wchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)mieścić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Their request falls within the scope of our project.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(come to rest on)padać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  paść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her gaze fell upon the letter I was writing.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
figurative (occur on)przypadać, wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przypaść, wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My birthday falls on a Saturday this year.
 Moje urodziny wypadają w tym roku w sobotę.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(attack)rzucać się na coś zwr. ndk. + przyim.
  rzucić się na coś zwr. dk. + przyim.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(eat hungrily)rzucać się na coś zwr. ndk. + przyim.
  rzucić się na coś zwr. dk. + przyim.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(opportunity: grab enthusiastically) (przenośny)rzucać się na coś zwr. ndk. + przyim.
  rzucić się na coś zwr. dk. + przyim.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
Fall,
the Fall,
the Fall of Man
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Bible)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  grzech pierworodny m + przym.
 In the Bible, the serpent brought on the Fall.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
fall | Fall
AngielskiPolski
fall apart vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (physically: into pieces)rozklejać się ndk. + zaim.
  rozkleić się dk. + zaim.
 Cheaply made umbrellas fall apart quickly.
fall apart vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (emotionally: lose control)rozklejać się ndk. + zaim.
  rozkleić się dk. + zaim.
 It is important not to fall apart when things don't go exactly your way.
fall away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (diminish)zmniejszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmniejszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Attendance at the church fell away as more and more people moved to the suburbs.
fall back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (withdraw, retreat)wycofywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wycofać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (structure: collapse)zawalać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawalić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The brick wall fell down.
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (person: trip, slip)przewracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przewrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Mike fell down and injured his back.
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: fail) (przenośny)potykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  potknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Many students fall down on this test task.
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative ([sth]: not succeed) (przenośny)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Negotiations for broadcasting the game fell down over the issue of international TV rights.
fall in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (military: take ranks)stawać w szeregu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  stanąć w szeregu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The soldiers fell in when the whistle blew.
fall in with [sb] vi phrasal + prep (start to associate with)łączyć się z zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  połączyć się z zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 His grades dropped when he fell in with the wrong crowd.
fall off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (decrease)zmniejszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmniejszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Car sales have fallen off during the recession.
fall on [sb/sth],
fall upon [sb/sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(attack)rzucić się na kogoś/coś zwr. dk. + przyim.
 The two men fell on their victim as he was walking down the street.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (food: eat eagerly) (przenośny)rzucić się na coś zwr. dk. + przyim.
fall on [sb],
fall upon [sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (person: greet, embrace) (przenośny)rzucić się komuś na szyję zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
fall on [sb],
fall to [sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(be the obligation of) (przenośny)spadać na kogoś ndk. + przyim.
  spaść na kogoś dk. + przyim.
fall out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (friends: quarrel)kłócić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pokłócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 They have fallen out and are no longer speaking to each other.
fall out with [sb] vi phrasal + prep informal (quarrel with: a friend)kłócić się z zwr. ndk. + przyim.
  pokłócić się z zwr. dk. + przyim.
 If you do not stop gossiping, all your friends are going to fall out with you.
fall over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (person: trip or slip)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He's so clumsy that he fell over his own feet.
fall within [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be classified under)wchodzić w zakres czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
fall within [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be included in)mieścić się w czymś zwr. ndk. + przyim.
 All of your vital sign readings fall within the normal range for your age.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
fall | Fall
AngielskiPolski
fall asleep vi + adj (go to sleep) (dosłowny)zasypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (dosłowny)zasnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I lay awake in bed, unable to fall asleep.
fall asleep viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be bored) (przenośny)zasypiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (przenośny)usnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
fall away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (abandon, forsake [sth])zostawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pozostawiać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 As he got older he fell away from the church.
fall away viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (disappear spontaneously: troubles, worries)znikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Eventually her emotional burdens simply fell away, and she was her old self again.
fall back,
fall-back
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(turn to, resort to: [sth])zwracać się do
  zwrócić się do
Uwaga: hyphen used when term is a noun or an adj before a noun
 If Plan A doesn't work we can always fall back on Plan B.
fall back on vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (resort to, rely on)opierać się na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  oprzeć się na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Whenever I am in trouble, I know that I can always fall back on my friends and family.
fall back position nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alternate plan if first fails)zapasowy plan przym. + m
 What's our fall back position if this campaign doesn't work either?
fall behind viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail to keep up)zostawać w tyle
  zostać w tyle
 If I don't study for two hours every night, I risk falling behind with my class work.
fall flat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail) (potoczny: nie udać się)nie wypalić part. + dk.
fall for [sb/sth] vi + prep informal (be attracted)zakochiwać się w kimś zwr. ndk. + przyim.
  zakochać się w kimś zwr. dk. + przyim.
 He is good-looking and smooth: all the women fall for him.
fall for [sth] vi + prep informal (be fooled) (potoczny)dawać się na coś nabrać zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  dać się na coś nabrać zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The investment scheme promised huge returns, and I fell for it.
fall head over heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love)zakochać się po uszy zwrot zwr. dk.
 After knowing him for just two weeks I'd fallen head over heels.
fall in viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse)upadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  upaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The snow was so heavy last year, the roof of the old house fell in.
fall in love at first sight viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become infatuated with a stranger)zakochać się od pierwszego wejrzenia
 As soon as I saw him across the dance floor, I fell in love at first sight.
fall in love with [sb] v (become infatuated with [sb])zakochać się w kimś
 I don't fall in love with somebody easily, I must know them for a long time first.
fall in value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decrease in amount [sth] is worth)spadek wartości m + ż
 The greater the mileage on the car, the more it will fall in value.
fall into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (descend and land in)wpadać w ndk. + przyim.
  wpaść w dk. + przyim.
 The young girl was rescued several days after she fell into an uncapped well.
fall into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be categorized as)być klasyfikowanym jako
 The reform bill falls into the category of well-intentioned but ultimately misguided projects.
fall into disfavor (US),
fall into disfavour (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn disapproval)popaść w niełaskę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
fall into disfavor with [sb] (US),
fall into disfavour with [sb] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn [sb]'s disapproval)popaść w czyjąś niełaskę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  popaść w niełaskę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The duke fell into disfavor with the queen and was promptly beheaded.
fall into disuse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become obsolete)przestawać być używanym
  przestać być używanym
 8-track tape players fell into disuse when cassette recorders appeared.
fall into disuse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be neglected, fall into disrepair)być zaniedbanym posił. + przym.
 The house had fallen into disuse before they fixed it up.
fall off vi + adv (become detached)odpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 One of the buttons on Chloe's coat had fallen off.
fall off [sth] vi + prep (become detached from)odpadać od czegoś ndk. + przyim.
  odpaść od czegoś dk. + przyim.
  spadać z czegoś ndk. + przyim.
  spaść z czegoś dk. + przyim.
 The picture had fallen off the wall.
 Obraz spadł ze ściany.
fall off [sth] vi + prep (slip down from)zsuwać się z czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zsunąć się z czegoś zwr. dk. + przyim.
 The blanket fell off the bed slowly.
fall on [sb/sth],
fall upon [sb/sth]
vi + prep
(eyes: look at [sth])spocząć na kimś/czymś dk. + przyim.
 The teacher's eyes scanned the room and fell on Joshua's nervous face.
fall out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become detached or lost)wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My cell phone fell out of my purse while I was running for the subway.
fall out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (military: leave ranks)tłumaczenie niedostępne
 After the inspection the soldiers were ordered to fall out.
fall out of the habit v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer do [sth] regularly)zerwać z nawykiem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I used to go to the gym three times a week, but now I've fallen out of the habit.
fall short viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not be satisfactory)brakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabraknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The boy's grades fell short of his father's expectations.
fall short viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not be sufficient)brakować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zabraknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I fell short in my sales numbers, so I need to work harder.
fall through viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be unsuccessful, come to nothing)nie udawać się
  nie udać się
 I thought that the deal would be very profitable for my business, but it fell through at the last minute.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fall: subject to gravity)tłumaczenie niedostępne
 The plane went into free fall when both engines stalled.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sharp decline)tłumaczenie niedostępne
 The global economy went into free fall in the fall of 2008.
go to pieces,
fall to pieces
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lose health)rozklejać się ndk. + zaim.
  rozkleić się dk. + zaim.
 Alvin's health went to pieces as a result of his alcoholism.
fall in a heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: collapse)paść jak kłoda zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The boxer fell in a heap when he was hit in the chin.
Pride comes before a fall exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (it is unwise to be arrogant)Pycha prowadzi do zguby.
rise and fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (undulating motion)falowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Watching the rise and fall of the waves made him ill.
rise and fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (success and subsequent failure)wzrosty i upadki
 The rise and fall of the Roman empire has been well documented.
take the fall v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (accept the blame)przyznawać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przyznać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He took the fall for the bank robbery.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "fall proof" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fall proof'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.