fall out

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fall out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (friends: quarrel)kłócić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pokłócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 They have fallen out and are no longer speaking to each other.
fall out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become detached or lost)wypadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 My cell phone fell out of my purse while I was running for the subway.
fall out viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (military: leave ranks)tłumaczenie niedostępne
 After the inspection the soldiers were ordered to fall out.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
fall out with [sb] vi phrasal + prep informal (quarrel with: a friend)kłócić się z zwr. ndk. + przyim.
  pokłócić się z zwr. dk. + przyim.
 If you do not stop gossiping, all your friends are going to fall out with you.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
fall out of the habit v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer do [sth] regularly)zerwać z nawykiem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I used to go to the gym three times a week, but now I've fallen out of the habit.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'fall out' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "fall out" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fall out'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.