fall off

Listen:


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fall off vi + adv (become detached)odpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odpaść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 One of the buttons on Chloe's coat had fallen off.
fall off [sth] vi + prep (become detached from)odpadać od czegoś ndk. + przyim.
  odpaść od czegoś dk. + przyim.
  spadać z czegoś ndk. + przyim.
  spaść z czegoś dk. + przyim.
 The picture had fallen off the wall.
 Obraz spadł ze ściany.
fall off [sth] vi + prep (slip down from)zsuwać się z czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zsunąć się z czegoś zwr. dk. + przyim.
 The blanket fell off the bed slowly.
fall off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (decrease)zmniejszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zmniejszyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Car sales have fallen off during the recession.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'fall off' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "fall off" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fall off'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.