WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
fall into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (descend and land in)wpadać w ndk. + przyim.
  wpaść w dk. + przyim.
 The young girl was rescued several days after she fell into an uncapped well.
fall into vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be categorized as)być klasyfikowanym jako
 The reform bill falls into the category of well-intentioned but ultimately misguided projects.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
fall into disfavor (US),
fall into disfavour (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn disapproval)popaść w niełaskę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
fall into disfavor with [sb] (US),
fall into disfavour with [sb] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn [sb]'s disapproval)popaść w czyjąś niełaskę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  popaść w niełaskę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The duke fell into disfavor with the queen and was promptly beheaded.
fall into disuse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become obsolete)przestawać być używanym
  przestać być używanym
 8-track tape players fell into disuse when cassette recorders appeared.
fall into disuse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be neglected, fall into disrepair)być zaniedbanym posił. + przym.
 The house had fallen into disuse before they fixed it up.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'fall into' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "fall into" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'fall into'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.