face

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfeɪs/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/feɪs/ ,USA pronunciation: respelling(fās)


Inflections of 'face' (v): (⇒ conjugate)
faces
v 3rd person singular
facing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
faced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
faced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (front of head)twarz żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The ball hit him in the face.
 Piłka uderzyła go w twarz.
face [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look towards)patrzeć, patrzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  popatrzeć, popatrzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Face the teacher when you're talking to her.
 Patrz na nauczycielkę, gdy do niej mówisz.
face [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accept reality) (przenośny)stawiać czoło czemuś ndk. + n
  (przenośny)stawić czoło czemuś dk. + n
 We have to face the facts.
 Musimy stawić czoło faktom.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression)mina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She did not have a happy face that day.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grimace)mina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Stop pulling faces!
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface)powierzchnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I was the luckiest man on the face of the earth.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (façade)fasada żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The face of the house was covered in plaster.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (impudence)czelność żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He had the face to ask me for more money!
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reputation) (przenośny)twarz żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They lost face as a result of the scandal.
 Przez ten skandal stracili twarz.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (visible side)przód mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She placed the card face down on the table.
 Położyła kartę przodem w dół.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geometry: side)ściana żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 A cube has six faces.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typography: design)czcionka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They used a large, heavy face for the title.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mining: wall)czoło przodka n + m
 They drilled into the face of the rock.
face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (public representation) (przenośny)twarz żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The face of the party must be someone who appeals to all voters.
face viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn)zwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Her mind faces towards the future.
face viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be orientated)wychodzić na ndk. + przyim.
 Our bedroom faces east.
face [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn toward)zwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Turn and face the audience.
face [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confront) (przenośny)stawiać czoło czemuś/komuś ndk. + n
  (przenośny)stawić czoło czemuś/komuś dk. + n
  konfrontować się z czymś/ kimś zwr. ndk. + przyim.
  skonfrontować się z czymś/ kimś zwr. dk. + przyim.
 You've got to face your problems.
face [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover)okładać, pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obłożyć, pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The front of the house was faced with limestone.
face [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (card: turn upward)odkrywać, odwracać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odkryć, odwrócić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Lay your cards down without facing any of them.
face [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (soldiers: turn towards)odwracać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  odwrócić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Face the soldier to your right!
face [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ice hockey: drop a puck)rzucać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rzucić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The referee faced the ball between the two opposing players.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
face out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be looking outwards)wyglądać na zewnątrz zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
about-face,
about face
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (policy, opinion: reversal)zmiana poglądów ż + m, l.mn.
 Following a strong public outcry, the politician did an about-face regarding his position on global warming.
about-face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (military: turn, change of direction)odwrót, zawrót mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Company halt! About face! Forward march!
baby face,
baby-face
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal ([sb] with a child-like face)tłumaczenie niedostępne
 Without that beard, you can clearly see that he's a baby face.
baby face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (child-like facial features)tłumaczenie niedostępne
 She has such a baby face, you'd never guess she was in her thirties.
blue in the face adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (exasperated)siny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I've told my daughter to pick up her clothes until I'm blue in the face.
cliff face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (vertical surface of a cliff)kraniec klifu m + m
 Many climbed the slope but he was the first to conquer the sheer wall of the cliff face.
come face to face with vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal, figurative (be confronted by, meet [sb], [sth])stawać twarzą w twarz z
  stanąć twarzą w twarz z
 I knew that at some point, I would have to come face to face with my ex.
etch lines on [sb]'s face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (time, etc.: age [sb])tłumaczenie niedostępne
 Time had etched deep lines on Leon's face.
face card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playing cards: king, queen or jack)tłumaczenie niedostępne
 The king, queen and jack are called face cards.
face down advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (facing downwards)na brzuchu przyim. + m
 Place the document face down on the glass to scan it. After tripping over the roller skate, he found himself face down on the sidewalk.
face down v (overcome by confronting)stawiać czoła ndk. + n
  stawić czoła dk. + n
 I faced down my attacker and he ran away.
face it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accept reality)akceptować rzeczywistość ndk. + ż
  zaakceptować rzeczywistość dk. + ż
 You need to face it, Peter. You're just not a very good singer.
face paint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paints for decorating face)farba do malowania twarzy wyr.
face painting,
face-painting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(art of decorating the face with paint)malowanie wzorów na twarzy wyr.
face the music v figurative, informal (confront [sth]'s consequences)stawiać twarz ndk. + ż
 His only option was to go home and face the music.
face to face advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in person)twarzą w twarz wyr.
 We exchanged emails for a year before finally meeting face to face. We'd seen each other's photos, but the first time we met face to face was a shock.
face up advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (facing upwards)zwrócony ku górze wyr.
  skierowany w górę wyr.
face up to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (confront)konfrontować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skonfrontować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you face up to bullies, they usually leave you alone afterwards.
face up to vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." ([sth] unpleasant: acknowledge)przyjmować do wiadomość zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przyjąć do wiadomości zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 You need to face up to reality, and deal with the matter swiftly.
face value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (monetary worth as printed) (dosłowny)wartość nominalna ż + przym.
 Banks will only cash notes for their face value.
face value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (apparent worth)tłumaczenie niedostępne
 You cannot take what she says at face value, she always has an agenda.
face-lift,
facelift
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(surgical procedure to tighten facial skin)face-lifting, face lifting mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Mary looked fantastic after her facelift.
face-off nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (confrontation)konfrontacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The situation triggered a face-off between the government and farmers.
face-to-face adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in person)bezpośredni przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Our first face-to-face encounter was way back in 1982. This school provides both online and face-to-face tutoring.
face-to-face meeting nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in-person discussion)osobista rozmowa przym. + ż
 When discussing matters like these, it's usually better to have a face-to-face meeting.
facelift,
face lift
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cosmetic surgery to face)lifting twarzy m + ż
 Aunt Matilda looked strange after she got a facelift.
hide your face viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be ashamed)wstydzić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawstydzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You were so rude to her - you'll have to hide your face in future.
hide your face viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literal (cover your features)kryć twarz ndk. + ż
  ukryć twarz dk. + ż
 It is common for Muslim women to hide their faces in public.
in the face advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (head on, directly)bezpośrednio, wprost przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 He stared death in the face when he came off his motorcycle.
in the face advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in the front of one's head)naprzeciwko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'm having persistent pains in the face, doctor.
in the face of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (despite, in spite of)pomimo, mimo
 In the face of all her challenges, Mary persisted in her studies.
in the face of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (when confronted with)twarzą w ż + przyim.
 In the face of the angry crowd, the speaker maintained her calmness.
in the face of death advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when confronted with the possibility of death)twarzą w śmierć wyr.
 A bullfighter stands in the face of death every time he goes into the ring.
keep a straight face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (look serious, avoid smiling)zachować kamienną twarz zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I couldn't keep a straight face when she said she was a virgin. It was difficult to keep a straight face when I played that prank on my coworkers.
laugh in [sb]'s face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (greet [sb] with derision) (przenośny, potoczny)śmiać się komuś w twarz zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny, potoczny)roześmiać się komuś w twarz zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 When he suggested that I pay $10,000 for that piece of junk, I laughed in his face.
long face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sad expression)smutna twarz przym. + ż
 You got everything you wanted, so why the long face?
lose face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be embarrassed) (przenośny)stracić twarz dk. + ż
make a funny face v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (make silly facial expression)wykrzywiać się ndk. + zaim.
  wykrzywić się dk. + zaim.
 To make me laugh, my dad made funny faces at me.
meet face to face viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (hold a meeting in person)spotykać się twarzą w twarz
  spotkać się twarzą w twarz
 Email and conference calls can't replace meeting face to face.
meet face to face viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (encounter in the flesh)spotykać się twarzą w twarz
  spotkać się twarzą w twarz
 While I was out hiking, I met face to face with a mountain lion.
outer face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exterior surface)zewnętrzna powierzchnia przym. + ż
 The outer face of the building was covered in marble.
Right face! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (military: turn to the right)na prawo przyim. + n
 The sergeant yelled “Right face!” in my ear.
slap in the face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (smack on the cheek) (dosłowny)spoliczkowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
slap in the face nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (insult, rejection) (przenośny)policzek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  spoliczkowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 His refusal to accept my apology was a slap in the face.
throw [sth] back in [sb]'s face vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (charge with past misdeeds)wypominać coś komuś
  wypomnieć coś komuś
 When we argue, I wish you wouldn't throw that incident back in my face every time!
to your face advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (in person, directly)prosto w twarz wyr.
 I don't mind telling you to your face that I think you're a fool.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'face' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: face the [front, back, corner], a [happy, sad, familiar, beautiful, smily, lovely] face, face [care, cream, wash], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "face" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'face'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.