eye

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈaɪ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/aɪ/ ,USA pronunciation: respelling(ī)


Inflections of 'eye' (v): (⇒ conjugate)
eyes
v 3rd person singular
eyeing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
eyed
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
eyed
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (organ of sight)oko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 She had beautiful green eyes.
 Miała piękne zielone oczy.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
eye [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look at)patrzeć, patrzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He eyed her across the room, making her nervous.
 Patrzył na nią przez pokój, denerwując ją tym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
an eye for an eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (revenge)oko za oko wyr.
 He destroyed his rival's creation, saying it was an eye for an eye.
an eye for an eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (justice)oko za oko wyr.
 For murder I believe an eye for an eye is fair punishment.
bird's-eye view nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (view from above)widok z lotu ptaka wyr.
 I got a bird's-eye view of the Atlantic as my plane flew over it.
black eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bruising around the eye)podbite oko przyim. + n
 He had a black eye after the fight.
black eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (bad reputation)podbite oko przyim. + n
 The company suffered a black eye when the police charged its chairman with fraud.
not blink,
not blink an eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(not be shocked or disapprove) (przenośny)nie mrugnąć okiem zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
not blink at [sth],
not blink an eye at [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (not react to)nie reagować na coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  nie zareagować na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
catch the eye,
catch [sb]'s eye
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be noticeable)przykuwać wzrok ndk. + m
  przykuć wzrok dk. + m
 The bold designs and bright colours of these dresses really catch the eye.
corner of the eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (peripheral vision)kącik oka m + n
 She could not describe the man accurately because she had only seen him out of the corner of her eye.
eagle eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (keen observation)sokoli wzrok przym. + m
eagle eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (close watch)intensywna obserwacja przym. + ż
 I know all about your behaviour at your last school so I'll be keeping an eagle eye on you.
easy on the eyes,
easy on the eye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal, figurative (good looking, physically attractive)miły dla oka, przyjemny dla oka wyr.
 I don't know who she is but she's very easy on the eyes.
easy on the eyes,
easy on the eye
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not tiring to look at)niemęczący dla uczu wyr.
 Staring at the television for a long period of time is not easy on the eyes.
evil eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cursed stare)klątwa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 She believed someone had put the evil eye on her cattle, causing them to sicken and die.
evil eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (angry or unpleasant gaze)nieprzyjemne spojrzenie, złe spojrzenie przym. + n
 She was obviously jealous and gave me the evil eye when no-one was looking.
eye ache nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pain in eye area)ból oka m + n
eye candy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sb], [sth] attractive)coś miłego dla oczu
 There was some very nice eye candy at the party last night.
eye catching,
eye-catching
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(attractive, attention grabbing)wpadający w oko
 That shirt's a very eye-catching colour.
eye color (US),
eye colour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(color of the irises)kolor oczu m + n, l.mn.
eye contact nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (looking into [sb]'s eyes)spojrzenie oko w oko
 People who are lying often avoid making eye contact.
eye doctor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ophthalmologist)okulista mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
eye opening,
eye-opening
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(revelatory, revealing)tłumaczenie niedostępne
 Seeing where caviar comes from is an eye-opening experience.
eye shadow nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (make-up for the eyelids)cień do oczu wyr.
 She was wearing far too much eye shadow.
eye specialist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ophthalmologist)okulista mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
eye to eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in agreement)w zgodzie przyim. + ż
 We don't always see eye to eye.
eye to eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (on the same level)oko w oko wyr.
  na tym samym poziomie wyr.
eye-opener nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal ([sth] surprising or revelatory)objawienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
eyedrops,
eye drops
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(medication dropped into the eye)krople do oczu wyr.
 If your eyes get too dry, use some eyedrops.
glass eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (false eyeball)szklane oko przym. + n
 Every night before I go to bed I take out my glass eye and put it in a bowl of water by the bed.
guide dog,
also US: seeing-eye dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(blind person's assistance dog)pies przewodnik m + m
 Labradors have traditionally been used as guide dogs.
have an eye for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (notice)zauważać coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The painter has an eye for detail.
have your eye on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (want) (przenośny)mieć coś na oku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I've got my eye on a little yellow handbag I saw in a shop window.
have your eye on [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (watch) (przenośny)mieć kogoś na oku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I've got my eye on you, young man. So behave!
have your eye on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim, intend)planować coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The company has an eye on expanding into overseas markets in the future.
have your eye on doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (aim, intend)myśleć o czymś ndk. + przyim.
 I keep working this job, but I have my eye on going back to college.
in the public eye advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (prominently)widocznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 If you are going to be a politician you must be prepared to live in the public eye.
in the public eye adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (prominent)widocznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  na widoku przyim. + m
 Kate Middleton is even more in the public eye since she became engaged to Prince Andrew.
keep an eye on [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (watch carefully)pilnować czegoś/kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)mieć coś/kogoś na oku zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 When cooking soufflés, you need to keep an eye on them so they don't fall.
keep an eye out for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remain vigilant for)mieć otwarte oczy na
 It's important to keep an eye out for dangerous snakes in the bush.
lazy eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (squint, inability to focus)amblyopia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
lazy eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. formal (amblyopia, dim vision in apparently normal eye)amblyopia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Children with a lazy eye have to wear an eye patch.
eye liner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (eye liner) (do oczu)konturówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  eyeliner mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Rachel put some fresh eye liner on.
London Eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (London's big wheel) (diabelski młyn nad Tamizą)London Eye rzecz. własnyrzeczownik własny: Rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby (np. Marta) lub istoty (np. psa – Burek), a także przedmiotu (np. hotelu – Bristol), miejsca (np. Poznań) lub obiektu geograficznego (np. Himalaje).
mind's eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (imagination)wyobraźnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 In my mind's eye I can picture the big house that I will live in one day.
pink eye,
pinkeye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (conjunctivitis: eye inflammation)zapalenie spojówki n + ż
 Pink eye is so contagious that people are often asked to stay home from work until their symptoms disappear.
private eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (privately-hired detective)prywatny detektyw przym. + m
 Thompson hired a private eye to find out if his wife was having an affair.
public eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (attention of the general public)uwaga publiczna ż + przym.
 The children of politicians grow up in the public eye.
red eye,
red-eye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (late-night plane flight)nocny lot przym. + m
 I'm exhausted: I took the red eye from London to New York.
red eye,
red-eye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(camera flash reflection in the eyes)tłumaczenie niedostępne
 Most modern cameras have a setting which helps to reduce red-eye.
rib eye,
ribeye
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cut of beef: steak)stek z antrykotu wyr.
see eye to eye v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (agree)zgadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 We don't always see eye to eye.
sharp eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (keen powers of observation)ostry wzrok przym. + m
 He has a sharp eye for spelling mistakes.
There is more than meets the eye. exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (This is not what it seems.)więcej niż się wydaje wyr.
  (przenośny)więcej niż widać na pierwszy rzut oka zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The carpet's wet – there's more to this than meets the eye.
to the naked eye exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (without use of optical aids)gołym okiem przym. + n
 On a clear night, Jupiter is visible to the naked eye.
turn a blind eye v figurative (pretend not to see [sth](przenośny)przymykać oko ndk. + n
  (przenośny)przymknąć oko dk. + n
 For some of my kid's activities I simply turn a blind eye.
turn a blind eye on [sth],
turn a blind eye to [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (pretend not to see) (przenośny)przymykać oko na zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (przenośny)przymknąć oko na zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The corrupt inspector agreed to turn a blind eye to the safety violations.
twinkling of an eye nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (instant, brief moment)mgnienie oka n + n
 And in the twinkling of an eye, she was gone.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'eye' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: was eyeing her [shoes, bracelet, dress], have [green, blue, brown] eyes, [make, maintain] eye contact, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "eye" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'eye'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.