experience

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪkˈspɪəriəns/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪkˈspɪriəns/ ,USA pronunciation: respelling(ik spērē əns)

Inflections of 'experience' (v): (⇒ conjugate)
experiences
v 3rd person singular
experiencing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
experienced
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
experienced
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (perceptions over time)doświadczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Our experience has been that people don't pay unless we send them reminders.
 Nasze doświadczenie jest takie, że ludzie nie płacą, chyba że im się prześle przypomnienie.
experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal event)przeżycie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 My divorce was a very difficult experience.
 Mój rozwód był bardzo trudnym przeżyciem.
experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (knowledge gained from perceptions)doświadczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 She has had a lot of experience working with prisoners.
 Ona ma duże doświadzczenie w pracy z więźniami.
experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (event: adventure)przeżycie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 My trip round the world was quite an experience.
experience vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (undergo or feel or observe)odczuwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odczuć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm experiencing a lot of pain in my knee.
 Odczuwam silny ból w kolanie.
experience [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ordeal, time: undergo)doświadczać czegoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  doświadczyć czegoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She experienced the worst time of her life in that prison.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
from experience advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (having experienced it oneself)z doświadczenia przyim. + n
 She knew from experience that the relationship was going nowhere.
from my own experience advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (having experienced it myself)z mojego własnego doświadczenia
learn by experience v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (gain practical understanding)uczyć się z doświadczenia
  nauczyć się z doświadczenia
 No matter how many education classes you take, as a teacher you will primarily learn by experience in the classroom.
learn by experience vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover at first hand)uczyć się z doświadczenia
  nauczyć się z doświadczenia
 If you won't listen to me, I guess you'll just have to learn by experience.
mystical experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (spiritual encounter)mistyczne doświadczenie przym. + n
 Science can often provide ordinary explanations for what other people believe are mystical experiences.
work experience nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary job placement)doświadczenie pracownicze n + przym.
 All students on the course undertake a period of work experience.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'experience' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: experience [disbelief, awe, surprise, joy, sadness], [work, professional, practical, hands-on, relevant] experience, experienced [love, heartbreak, a traumatic event], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "experience" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'experience'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.