estimated

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛstɪmeɪtɪd/


From the verb estimate: (⇒ conjugate)
estimated is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: estimated, estimate

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
estimated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (approximate number, amount)przybliżony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The estimated costs of the renovations were more than we could afford.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
estimate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (value, price)szacować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oszacować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
estimate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for a job)szacowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  oszacowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The builder gave us an estimate for the renovation work, so at least we know roughly what it might cost.
estimate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (calculation)obliczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  obliczanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Dan drew up an estimate of the costs involved in the project.
estimate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion)oszacowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Sarah's estimate of the new trainee's abilities was proved correct when he made mistake after mistake.
estimate [sth] at [sth],
estimate [sth] to be [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(judge, assess)oceniać, szacować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ocenić, oszacować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Marco estimated his chance of winning to be 30%.
 Marco oceniał swoje szanse na zwycięstwo na 30%.
estimate that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: judge, guess)oceniać, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  ocenić, że zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  sądzić, że zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 Glenn estimated that his team would lose.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
estimate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distance)szacować, obliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oszacować, obliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
estimated | estimate
AngielskiPolski
estimated life nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: life expectancy)przewidywana długość życia, oczekiwana długość życia wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'estimated' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: an estimated [100] [victims, cases, deaths], an estimated [4%] (of), an estimated [growth, increase, decrease] (of), więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "estimated" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'estimated'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.