escort

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations verb: /ɪˈskɔːrt/, noun: /ˈɛskɔːrt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n. ˈɛskɔrt; v. ɪˈskɔrt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n. eskôrt; v. i skôrt)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
escort vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (lead in or out)prowadzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oprowadzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
escort [sb] to [sth] vtr + prep (accompany)odprowadzać kogoś dokądś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  odprowadzić kogoś dokądś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 After she caught them truanting, Melanie started escorting her kids to school.
escort [sb] into [sth] vtr + prep (accompany in)prowadzić kogoś dokądś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zaprowadzić kogoś dokądś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The secretary escorted the visitor into the boss's office.
escort [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (accompany in or out)wyprowadzać kogoś skądś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyprowadzić kogoś skądś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The security guards escorted the troublemaker out of the building.
escort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective entourage)obstawa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The president was surrounded by his escort.
escort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protection, chaperon)eskorta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  straż żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Several parents volunteered to act as escorts to take the students to the concert.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
escort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (paid companion)osoba towarzysząca ż + przym.
 Philip hates eating alone, so he always hires an escort to go out to dinner with him when he's on business trips.
escort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: for restricted area)eskortować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  towarzyszyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The receptionist found an escort to take the visitor to her meeting in the staff-only area of the building.
escort nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (defensive warships or planes)konwój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The convoy had an escort of several destroyers and frigates.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
escort ship nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship that accompanies another)konwój mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
escort vessel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ship that accompanies another)statek konwojowy m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'escort' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: escort [services, agencies, models], [security, police, personal] escorts, the [president's, commander's, ambassador's] escorts, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "escort" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'escort'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.