escape

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪˈskeɪp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪˈskeɪp/ ,USA pronunciation: respelling(i skāp)

Inflections of 'escape' (v): (⇒ conjugate)
escapes
v 3rd person singular
escaping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
escaped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
escaped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
escape viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get away)uciekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uciec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The prisoners have escaped.
 Więźniowie uciekli.
escape [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (elude)unikać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uniknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The boy escaped punishment by blaming his friend.
 Chłopiec uniknął kary, winiąc swego przyjaciela.
escape [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (get away from)uciekać przed ndk. + przyim.
  uciec przed dk. + przyim.
 The refugees crossed the border to escape the war.
 Uchodźcy przekroczyli granicę, żeby uciec przed wojną.
escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breakout)ucieczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The prisoners' escape shocked everyone.
 Ucieczka więźniów wszystkich zszokowała.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evasion) (przenośny)ucieczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Reading was an escape from his parents' arguing.
escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (means of escape)droga ucieczki ż + ż
 There was an escape beneath the window in case of fire.
escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (leakage)wyciek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  ulatnianie się nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 There was an escape of gas in the basement.
escape viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (avoid capture)uciekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uciec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The criminal escaped just before the police arrived.
escape viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leak) (gaz)ulatniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  ulotnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  (ciecz)wyciekać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyciec dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The fumes escaped into the atmosphere.
escape viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (memory: fade)zacierać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zatrzeć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The memory of her face has escaped with the passage of time.
escape [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (forget)nie pamiętać part. + ndk.
  zapomnieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I know the face, but his name escapes me.
 Znam tę twarz, ale nie pamiętam jego imienia.
escape [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inadvertently slip) (przenośny)wymykać się z czegoś zwr. ndk. + przyim.
  wymknąć się z czegoś zwr. dk. + przyim.
 A swear word escaped her lips.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
escape artist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (performer: escapologist)mistrz ucieczki m + ż
 Houdini was a famous escape artist.
escape artist nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (prisoner who frequently escapes)mistrz ucieczki m + ż
escape clause nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clause that releases [sb] from a contract)zastrzeżenie wyjściowe n + przym.
 There's an escape clause which allows us to terminate the contract if necessary.
escape from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flee, run away from)uciekać z ndk. + przyim.
escape from vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (avoid, evade)uciekać z ndk. + przyim.
 He goes out to work on the car to escape from his mother-in-law.
escape hatch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (door to an emergency exit)klapa ratunkowa ż + przym.
 Submarines usually have only one escape hatch; it is also the way in.
escape mechanism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (way of avoiding reality)mechanizm ucieczkowy m + przym.
 Getting high with his friends was an escape mechanism.
escape route nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (way out: of situation)droga ewakuacyjna ż + przym.
escape route nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (exit route: in emergency)droga ewaluacyjna ż + przym.
escape velocity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (great enough speed to escape gravity)prędkość ucieczki ż + ż
fire escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emergency stairway)przeciwpożarowe wyjście awaryjne
 In the event of fire, please use the fire escape to descend to the ground floor.
have a narrow escape v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (experience a brush with danger)tłumaczenie niedostępne
 Mary had a narrow escape when a car nearly hit her.
help to escape vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assist in fleeing or evading)pomagać w ucieczce
  pomóc w ucieczce
way of escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (exit route)droga ucieczki ż + ż
 The flight attendant indicated the lighted ways of escape on the airplane.
way of escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (means of evading [sth](przenośny)droga ucieczki ż + ż
 I didn't want to attend the conference, but there was no way of escape.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'escape' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: escape the [war, fire, collapse], a prison escape, is an escape artist, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "escape" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'escape'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.