erupt

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪˈrʌpt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪˈrʌpt/ ,USA pronunciation: respelling(i rupt)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
erupt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (volcano: eject lava)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When was the last time Mount Etna erupted?
erupt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lava: gush forth)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Occasionally the plain erupts with small amounts of magma.
erupt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (rash: appear)pojawiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  pojawić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 A rash erupted on my arms as soon as I ate the fish.
erupt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (person: in anger) (przenośny)wybuchać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybuchnąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He erupted as soon as I asked him where my car was.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'erupt' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "erupt" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'erupt'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.