error

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛrər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɛrɚ/ ,USA pronunciation: respelling(erər)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mistake)pomyłka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The student got the sum wrong because of an error in her calculation.
error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computer fault)błąd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A computer error meant all the work had to be done again.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
clerical error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (administrative mistake)błąd papierkowy m + przym.
 Her clerical error cost the company a lot of money.
error in judgment,
UK: judgement
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (mistaken opinion)błąd w osądzeniu wyr.
 Giving a mortgage to somebody who cannot make payments is an error in judgment.
error signals nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." ([sth] that indicates a fault)sygnały informujące o błędzie wyr.
 Error signals go off whenever the printer either runs out of paper or ink or if there's a paper jam.
grammatical error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (language: mistake of syntax)błąd gramatyczny m + przym.
 That essay is full of grammatical errors like verbs that do not agree with the subject or verbs in the wrong tense.
human error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb]'s mistake)ludzki błąd przym. + m
 One must consider human error when evaluating accuracy of the data.
in error advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by mistake)błędnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I dialled your number in error – I was actually trying to ring my mother.
no room for error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accuracy required)nie ma miejsca na pomyłki zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 When designing airplanes, there is no room for error.
trial and error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (research method: learning from mistakes)metoda prób i błędów wyr.
typographical error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typo, typing mistake) (potoczny)literówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 This document is full of typographical errors.
typographical error nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing mistake)błąd drukarski m + przym.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'error' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: an error message [appeared, popped up], I keep getting an error message, spend time on error correction, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "error" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'error'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.