energy

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛnərdʒi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɛnɚdʒi/ ,USA pronunciation: respelling(enər jē)

Inflections of 'energy' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": energies

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physics: work)energia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The machine converted steam into usable energy.
 Maszyna przetwarzała parę na energię użytkową.
energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person)energia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He needed all his energy as he cycled uphill.
 Potrzebował całej swojej energii, jadąc na rowerze pod górę.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
alternative energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (renewable power)energia alternatywna ż + przym.
 The use of forms of alternative energy such as liquid propane and hydrogen is increasing.
atomic energy,
nuclear energy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nuclear energy as a power source)energia atomowa ż + przym.
 Atomic energy is non-renewable but it does not produce carbon dioxide.
conservation of energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law of physics: energy remains constant)zachowanie energii n + ż
 According to the law of the conservation of energy, energy cannot be destroyed, only transmuted.
energy consumption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of energy used)zużycie energii n + ż
 The US is responsible for one quarter of the world's energy consumption.
energy drink nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (beverage: added vitamins, etc.)napój energetyczny m + przym.
 Energy drinks generally have high caffeine levels.
energy efficient,
energy-efficient
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(using minimal power)tłumaczenie niedostępne
Uwaga: hyphen used when term is an adj before a noun
 A lot of people are switching to energy-efficient lightbulbs to save money and electricity. Halogen light bulbs are more energy-efficient than incandescent ones.
energy level nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (energy of physical system when stationary)poziom energii m + ż
 Electrons can jump from one energy level to another.
energy level nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usu pl (degree of physical stamina)poziom energii m + ż
energy meter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gauge that measures energy used)licznik energetyczny m + przym.
expenditure of energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amount of effort put into [sth])nakład pracy m + ż
full of energy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lively, energetic)pełny energii przym. + ż
 She was so full of energy that I could hardly keep up with her.
have energy viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be physically energetic)mieć energię dk. + ż
 I have energy to go dancing tonight.
nuclear energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (atomic power)energia nuklearna ż + przym.
 Nuclear energy was falsely demonized in the United States during the 1970's.
renewable energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sustainable power source)odnawialna energia przym. + ż
 Wind, waves and the sun are sources of renewable energy.
solar energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (power generated by the sun)energia słoneczna ż + przym.
 We need to find a way to store solar energy for use even in the winter.
wind energy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (power generated by the wind)energia wiatru ż + m
 The government should look into renewable sources such as wind energy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'energy' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [coal, solar, wind, nuclear] energy, energy sources, [renewable, sustainable] energy, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "energy" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'energy'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.