enduring

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈdjʊərɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(en dŏŏring, -dyŏŏr-)

From the verb endure: (⇒ conjugate)
enduring is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na tej stronie: enduring, endure

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
enduring adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lasting)trwały, stały, trwający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Throughout their enduring friendship, the two women had never had an argument.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
endure vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (last through)przetrwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przetrzymywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przetrzymać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
endure vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (suffer)znosić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  znieść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
endure viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (last)wytrwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Despite some differences of opinion, the two women's friendship had endured.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
endure viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." literary (survive)wytrwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Things look bleak now, but we shall endure.
endure viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bear, continue)przetrwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The pain was intense, but Dan endured.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'enduring' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: enduring [freedom, prosperity, peace], my enduring love for, the nation's enduring [fascination, obsession] with, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "enduring" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'enduring'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.