encourage

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈkʌrɪdʒ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɛnˈkɜrɪdʒ, -ˈkʌr-/ ,USA pronunciation: respelling(en kûrij, -kur-)

Inflections of 'encourage' (v): (⇒ conjugate)
encourages
v 3rd person singular
encouraging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
encouraged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
encouraged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
encourage vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (urge, support)zachęcać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zachęcić
 The teacher encouraged them to discuss the book in class.
 Nauczyciel zachęcił ich do dyskusji na temat książki w czasie zajęć.
encourage [sb] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (urge, support to do)zachęcać kogoś do zrobienia czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zachęcić kogoś do zrobienia czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The teacher encouraged them to discuss the book in class.
 Nauczycielka zachęcała ich do dyskusji o książce na lekcji.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
encourage vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hearten)wspierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wesprzeć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dodawać otuchy ndk. + ż
  dodać otuchy dk. + ż
 She was encouraged by his kind words after her husband's death.
encourage vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embolden)ośmielać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ośmielić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They were encouraged by the coach's speech.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'encourage' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: encourage [new ideas, creativity, free thinking], encourage her to [try, make, think, do], is encouraging him to [know, see, hear, read, have], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "encourage" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'encourage'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.