enabling

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈeɪbəlɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(en ābling)

From the verb enable: (⇒ conjugate)
enabling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
enable vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computers: turn on feature)włączać, uruchamiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć, uruchomić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She enabled the compression feature of the software.
 Włączyła funkcję kompresji w tym oprogramowaniu.
enable vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (empower, make able, [sb])umożliwiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  umożliwić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The knife enabled him to cut open the box.
 Nóż umożliwił mu otwarcie pudełka.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
enable [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make possible)umożliwiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  umożliwić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  dawać możliwość ndk. + ż
  dać możliwość dk. + ż
 This evidence enables a fresh look at the case.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'enabling' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "enabling" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'enabling'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.