empty

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛmpti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɛmpti/ ,USA pronunciation: respelling(emptē)

Inflections of 'empty' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
emptier
adj comparative
emptiest
adj superlative
Inflections of 'empty' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": empties
Inflections of 'empty' (v): (⇒ conjugate)
empties
v 3rd person singular
emptying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
emptied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
emptied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without contents)pusty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I drank all my coffee, and now my cup is empty!
 Wypiłam całą kawę i teraz moja filiżanka jest pusta!
empty vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove contents)opróżniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opróżnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Empty that box please, I need to use it for my books.
 Proszę opróżnij to pudło, potrzebuję je na moje książki.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (vacant, not in use)wolny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We can build on the empty space beside us.
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without people)pusty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The driver took the empty bus back to the depot.
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devoid of)bez przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 His face was empty of expression.
 Jego twarz była bez wyrazu.
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (superficial)czczy, pusty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Cosmetics offer the empty promise of eternal youth.
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without force)bez pokrycia przyim. + n
 It was an empty threat, as he had no authority.
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (mathematics: null)pusty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The empty set has no elements.
empty adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (frivolous)bezwartościowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He thought that chat shows were empty entertainment.
empty nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (container without content)puste opakowanie przym. + n
 The full ones are on the left and the empties on the right.
empty viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (waterway)uchodzić, wpadać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The river empties into the gulf.
empty viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become empty)opróżniać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  opróżnić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 As the water leaks out, the bath will eventually empty.
empty [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unload)opróżniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opróżnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The removals men emptied the van.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
empty space nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area: no objects)wolne miejsce przym. + n
empty stomach nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunger)pusty żołądek przym. + m
 It's not a good idea to drink alcohol on an empty stomach.
empty words nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (insincere or meaningless talk)puste słowa przym. + n, l.mn.
empty-handed advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (carrying nothing)z pustymi rękami wyr.
 When you visit someone's house for the first time, it's rude to show up empty-handed.
empty-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (carrying nothing)z pustymi rękami wyr.
empty-handed adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nothing gained)z pustymi rękami wyr.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'empty' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: empty the [bag, box, contents], [glass, plastic, carton] empties, an empty [glass, building, seat, pocket, stadium, bottle], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "empty" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'empty'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.