else

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛls/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɛls/ ,USA pronunciation: respelling(els)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
else adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thing other than)inny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I can't wear that pink dress! Have you got anything else?
 Nie mogę włożyć tej różowej sukienki! Nie masz nic innego?
else adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in addition to)jeszcze przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I'll take the apples, but what else do you have?
 Wezmę te jabłka, ale co jeszcze masz?
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (if not)jeżeli nie spój. + part.
  jeśli nie spój. + part.
 Will red suit you? Else I can only offer blue.
else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (otherwise)w przeciwnym razie wyr.
 Say something useful or else stay quiet.
 Powiedz coś przydatnego; w przeciwnym razie milcz.
else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (threat)jak nie, to wyr.
 Write good sentences, or else!
 Pisz poprawne zdania, bo jak nie, to...
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
and everything else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (etc.)i tak dalej
anyone else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (any other person)ktokolwiek inny zaim. + przym.
 If anyone else knows the lyrics, then please sing along.
anything else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (any other thing)cokolwiek inne zaim. + przym.
 Do you want me to get anything else from the shops?
anywhere else,
also US: anyplace else
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(any other place)gdziekolwiek indziej zaim. + przys.
 I'd rather be anywhere else right now.
everyone else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (all other people)wszyscy inny zaim. + przym.
 Why haven't you left home like everyone else? I try to be original, rather than imitate everyone else.
everything else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (all other things)wszystko inne n + przym.
 I ordered the salad, since everything else on the menu had meat.
like nothing else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (in a unique way)jak nic innego wyr.
 The sound of babies crying irritates me like nothing else.
like nothing else adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unique)jak nic innego wyr.
 The train ride through the Swiss Alps was like nothing else.
mistake [sb] for [sb] else vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (identify wrongly)mylić kogoś z ndk. + przyim.
  pomylić kogoś z dk. + przyim.
 I didn't recognize her voice and mistook her for Jenny.
 Nie poznałem jej głosu i pomyliłem ją z Jenny.
mistake [sth] for [sth] else vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (choose wrongly)mylić coś z czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  pomylić coś z czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I mistook the car for a newer model and paid too much for it.
nothing else pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday." (not anything more)nic więcej n + przys.
 When I'm in the mood for ice cream, nothing else will do. There is nothing else to say.
nothing else but preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (only, solely)nic więcej n + przys.
 Nothing else but violin is needed to complete this orchestration.
or else advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (otherwise, if not)inaczej przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Choose ham and eggs, or else ham and cheese.
or else interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing a threat)inaczej przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 You will do as I say, or else!
so what else is new interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (not surprised)co w tym nowego
 Yes, you're late again—so what else is new?
someone else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (another person)ktoś inny zaim. + przym.
 I don't want to do it - ask someone else.
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] different)coś jeszcze
 Sam wanted shrimp for dinner but had to settle for something else.
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] additional)coś jeszcze
 Would you like something else to drink?
something else nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang ([sth] very impressive)coś jeszcze
 His new car's something else! - it´s amazing! Wow! - now that painting is really something else!
somewhere else,
also US: someplace else
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(in another place)gdzie indziej zaim. + przys.
 When they saw the menu they decided to go somewhere else for lunch. My keys must be someplace else, as they are not where I normally leave them.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'else' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: do you [need, want] anything else?, can I help you with anything else?, what else [can, could] we do?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "else" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'else'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.