elect

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪˈlɛkt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪˈlɛkt/ ,USA pronunciation: respelling(i lekt)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
elect vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (vote for)wybierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wybrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
elect adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (selected for office)wybrany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The governor elect spent the weekend giving press interviews.
elect to do [sth] vi + prep formal (choose)decydować się coś robić zwrot zwr. ndk.
  zdecydować się coś zrobić zwrot zwr. dk.
 Party A to the contract elects to commission services from Party B.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
the elect nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (those chosen)wybrani m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
  (literacki)wybrańcy m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
the elect nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (those chosen by God)wybrańcy Boga m, l.mn. + m
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
president elect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (US president before inauguration)prezydent-elekt m + m
 The meeting was addressed by the president elect of the British Medical Association.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'elect' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "elect" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'elect'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.