elaborate

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations adjective: /ɪˈlæbərət/, verb: /ɪˈlæbəreɪt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/adj. ɪˈlæbərɪt; v. -əˌreɪt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(adj. i labər it; v. i labə rāt′)Inflections of 'elaborate' (v): (⇒ conjugate)
elaborates
v 3rd person singular
elaborating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
elaborated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
elaborated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
elaborate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ornate, showy)zawiły, złożony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 There was an elaborate display in the shop window.
elaborate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (complicated)skomplikowany, złożony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The technician was working with an elaborate lighting system.
elaborate adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well thought out)misterny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  dopracowany w najdrobniejszych szczegółach wyr.
 The thieves had come up with an elaborate plan to rob the bank; they'd thought of everything.
elaborate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (explain more)rozwijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozwinąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  opisywać szczegółowo ndk. + przys.
  opisać szczegółowo dk. + przys.
 Your idea sounds interesting. Could you elaborate?
elaborate on [sth] vi + prep (explain in greater detail)szczegółowo omawiać coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  szczegółowo omówić coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Could you elaborate on your earlier comment about unemployment?
elaborate [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (work out, develop)pracować nad czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  opracowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  opracować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The author is currently elaborating his idea for a novel.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'elaborate' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: elaborate on [an idea, the answer, your opinion], he didn't elaborate, could you (please) elaborate (further)?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "elaborate" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'elaborate'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.