drip

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdrɪp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/drɪp/ ,USA pronunciation: respelling(drip)

Inflections of 'drip' (v): (⇒ conjugate)
drips
v 3rd person singular
dripping
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dripped
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
dripped
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
drip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (drop of liquid)kapanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 A drip hung from the tap for a moment before splashing into the sink.
drip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sound of dripping)kapanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The drip of the tap was becoming really irritating.
drip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intravenous drug)kroplówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Catherine's infection got worse and she ended up in hospital on a drip.
drip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (water)kapać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The tap is dripping; I think the washer needs replacing.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
drip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (boring person) (potoczny)nudziarz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  (potoczny)palant mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I'm not going out with that guy again; what a drip!
drip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (let fall in drips)kropić czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skropić czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Karen had fainted, so Simon dripped water on her face.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
drip-feed [sb/sth],
drip feed [sb/sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(feed with liquid) (lekarstwo)podawać coś w postaci kroplówki zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (pacjent)podłączyć kogoś do kroplówki zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
drip-feed [sb/sth],
drip feed [sb/sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative, UK (gradually supply [sth](przenośny)dozować coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
drip coffee nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (filter coffee)kawa ekpresowa ż + przym.
 I like drip coffee, not instant.
drip coffee maker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appliance: percolator)ekspres mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I must buy some more filters for my drip coffee maker.
drip-feed,
drip feed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(medical device)kroplówka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
drip-feed,
drip feed
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(device supplying liquid)dozownik kropelkowy m + przym.
postnasal drip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trickling of mucus into throat)spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła wyr.
 Her allergies gave her a postnasal drip that severely irritated her throat.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'drip' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: Water, więcej…
Kolokacje: [serve, make, prefer] drip coffee, a drip of [water, liquid, rain], the drip of the [water], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "drip" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'drip'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.