drill

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdrɪl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/drɪl/ ,USA pronunciation: respelling(dril)

Na tej stronie: drill, driller
'drill' jest alternatywnym terminem dla 'driller'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'drill' is an alternate term for 'driller'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tool: bores holes)wiertarka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Linda is putting up some shelves this weekend, so she'll need her drill.
drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (training exercise)musztra żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The soldiers spent the afternoon doing drills.
drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dentist's tool)wiertarka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (practice)ćwiczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 It's OK. There isn't a real fire; this is just a drill.
drill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (train)ćwiczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
drill [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bore: a hole)wiercić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywiercić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 James drilled a hole for the screw to go in.
drill [sth] in [sth] vtr + prep (bore: a hole)wiercić coś w czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wywiercić coś w czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Alison drilled a hole in the wall.
drill [sb] in [sth] vtr + prep (train)ćwiczyć kogoś w czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wyćwiczyć kogoś w czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The teacher drilled the students in French grammar.
drill for [sth] vi + prep (bore a hole to extract: oil, water)robić odwierty w celu wydobycia czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  zrobić odwierty w celu wydobycia czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (routine)rutyna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric)drelich mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The man wore a suit made from drill.
drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (furrow for seeds)bruzda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The gardener sowed the carrots in drills.
drill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bore a hole)wiercić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wywiercić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 There was a woman standing near the wall, drilling.
drill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (practise, train)ćwiczyć, trenować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The soldiers had been drilling all afternoon.
drill [sth] into [sb],
drill into [sb] [sth]
vtr + prep
figurative (instill)wpajać komuś coś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wpoić komuś coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The teacher tried to drill the multiplication tables into his students. My parents always drilled into me the importance of studying hard.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
driller,
drill
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(machine that drills holes)wiertło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
driller nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who drills)wiertacz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
drill | driller
AngielskiPolski
drill down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (bore a hole)wiercić otwór ndk. + m
  wywiercić otwór dk. + m
drill down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (computing: move through hierarchy)przechodzić w dół hierarchii zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
drill down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative (focus)skupiać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  skupić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Jack was carefree when he was younger and often skipped school, but during his last two years of high school, he really drilled down and did well.
drill down through [sth] vi phrasal + prep (computing: move through hierarchy of)przechodzić w dół hierarchii czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
drill down through [sth] vi phrasal + prep US, figurative (focus on)drążyć coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
drill | driller
AngielskiPolski
drill bit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tool: bores holes)wiertło nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 If your drill bit is not sharp, it will take longer to make the hole.
drill instructor nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military officer who drills recruits)instruktor musztry m + ż
 The drill instructor was shouting orders at the recruits.
drill sergeant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (military officer who drills recruits)sierżant mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  instruktor musztry m + ż
 The job of the drill sergeant was to create soldiers out of boys.
electric drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (power tool)wiertarka elektryczna ż + przym.
fire drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evacuation procedure)ćwiczenie przeciwpożarowe n + przym.
 We had a fire drill at the office today.
power drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrically-operated tool for making holes)elektryczne wiertło przym. + n
 A power drill is much more efficient than a hand drill. It's not a bad idea to wear goggles whenever you're working with tools like power drills.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'drill' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [fit, change] the drill bit, [tighten, loosen] the drill chuck, is the drill instructor, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "drill" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'drill'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.