don't

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdəʊnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/doʊnt/ ,USA pronunciation: respelling(dōnt)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
don't contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial (do not)nie part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
don't forget interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not forget)nie zapomnij
 Don't forget to turn off the light when leaving the office.
Don't hold your breath. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal ([sth] is unlikely to happen soon)tłumaczenie niedostępne
 Neil promised that he would have everything ready. Don't hold your breath, though!
don't kid yourself interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not be deluded)nie łudź się
 He doesn't love you, don't kid yourself!
don't mention it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)nie ma o czym mówić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 "Thanks so much for all your help." "Don't mention it! It was no trouble."
don't rock the boat interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative (do not cause trouble)nie rób kłopotów wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 The arrangements are already made, so don't rock the boat.
don't run interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not run)nie biegnij
 In case of fire, walk, don't run, to the nearest exit.
don't worry interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not worry)nie martw się
 Don't worry, I am here right behind you.
don't you? (question tag)czy nie?
  czyż nie?
 Why am I asking you for directions? - well, you live here, don't you?
I do not know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (declaration of ignorance)nie wiem
  nie znam
 I do not know the answer to that complicated math problem!
I don't care interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (It's not important to me.)nie obchodzi mnie to zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 "You can't go out dressed like that; you'll get cold." "I don't care."
I don't know interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (declaration of ignorance of [sth])nie wiem
 I don't know how to knit.
I don't mind interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I have no preference)tłumaczenie niedostępne
 Oh, I don't mind!
I don't mind interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I am not upset)nic nie szkodzi
 I don't mind if you sit beside me.
I don't think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe not)sądzę, że nie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'don't' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "don't" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'don't'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.