don

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciations'don': /dɒn/; 'Don': English: /dɒn/, Spanish: /don/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/dɑn; Sp., It. dɔn/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'don': (don; Sp., It. dôn; conj. dōn); 'Don': (Myth. dôn; Geogr. don; for 1 also Russ. dôn)Inflections of 'don' (v): (⇒ conjugate)
dons
v 3rd person singular
donning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
donned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
donned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
don nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (British university tutor)nauczyciel akademicki m + przym.
Uwaga: Mainly at either Oxford or Cambridge in modern usage
 The dons were wearing their academic gowns for the ceremony.
don nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mafia leader)don mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
Uwaga: Capitalized when used as a term of address
 The men were carrying out the don's orders.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
Don nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Spanish title: Sir)Don
 His name was Don Diego.
don vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (clothing) (przestarzały)wdziewać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wdziać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
don't contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial (do not)nie part.partykuła: Wyraz nieodmienny, pełniący w zdaniu funkcję pomocniczą (np. nie, już)
don't forget interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not forget)nie zapomnij
 Don't forget to turn off the light when leaving the office.
Don't hold your breath. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal ([sth] is unlikely to happen soon)tłumaczenie niedostępne
 Neil promised that he would have everything ready. Don't hold your breath, though!
don't kid yourself interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not be deluded)nie łudź się
 He doesn't love you, don't kid yourself!
don't mention it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (you're welcome)nie ma o czym mówić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 "Thanks so much for all your help." "Don't mention it! It was no trouble."
don't rock the boat interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative (do not cause trouble)nie rób kłopotów wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 The arrangements are already made, so don't rock the boat.
don't run interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not run)nie biegnij
 In case of fire, walk, don't run, to the nearest exit.
don't worry interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (do not worry)nie martw się
 Don't worry, I am here right behind you.
don't you? (question tag)czy nie?
  czyż nie?
 Why am I asking you for directions? - well, you live here, don't you?
dos and don'ts,
do's and don'ts
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
informal (rules and regulations)nakazy i zakazy wyr.
 Here's a useful list of dos and don'ts for keeping tropical fish.
I do not know exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (declaration of ignorance)nie wiem
  nie znam
 I do not know the answer to that complicated math problem!
I don't care interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (It's not important to me.)nie obchodzi mnie to zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 "You can't go out dressed like that; you'll get cold." "I don't care."
I don't know interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (declaration of ignorance of [sth])nie wiem
 I don't know how to knit.
I don't mind interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I have no preference)tłumaczenie niedostępne
 Oh, I don't mind!
I don't mind interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (I am not upset)nic nie szkodzi
 I don't mind if you sit beside me.
I don't think so interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (I believe not)sądzę, że nie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 When Tom asked me if Sally was coming to the party I replied "I don't think so".
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'don' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: UK: is [a Cambridge, an Oxford] don, UK: is a [college, university] don, UK: the don's [tasks, remit, job] includes, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "don" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'don'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.