dog

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɒg/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɔg, dɑg/ ,USA pronunciation: respelling(dôg, dog)


Inflections of 'dog' (v): (⇒ conjugate)
dogs
v 3rd person singular
dogging
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dogged
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
dogged
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pet: canine)pies mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 She got a dog for Christmas.
 Dostała psa na Boże Narodzenie.
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (species: canis familiaris)pies mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There are many different breeds of dog.
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: canine) (rodzina)psowate przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Wolves, coyotes and dingoes are all dogs.
 Wilki, kojoty i psy dingo należą do rodziny psowatych.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative, pejorative (contemptible person) (przenośny, obraźliwy)pies mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I'll get you back for that, you dog!
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang, figurative (male friend) (potoczny)kumpel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 So how are you doing, you old dog!
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, figurative, pejorative (unattractive woman) (potoczny, obraźliwy)pokraka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I wouldn't go out with her. She's a dog!
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang, figurative (object: worthless) (potoczny)szmelc mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That car of yours is a dog!
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang, figurative (failure) (potoczny, przenośny)klapa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His latest film was a dog.
dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mechanics: piece of locking mechanism)zapadka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
dog [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (chase with hounds)gonić za czymś z psami zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 They dogged the fox through the woods.
dog [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, informal, often passive (trouble)męczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamęczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  iść za, chodzić za ndk. + przyim.
 The problem has been dogging me for days.
 Ten problem męczy mnie już od kilku dni.
 Ten problem chodzi za mną już od kilku dni.
dog [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal, figurative (follow)podążać za kimś ndk. + przyim.
 They dogged him all the way home.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
bird dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retriever: used in hunting)pies gończy m + przym.
bird dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (dog: pointer, setter)pies myśliwski m + przym.
dog and pony show nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative, pejorative (event: to gain support)pokaz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
dog biscuit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (biscuit for dogs)psie ciasteczko przym. + n
dog collar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (band worn around a dog's neck)psia obroża przym. + ż
 It seems as out of place as a pit bull with a pink dog collar.
dog collar nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (clergyman's collar)koloratka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He only wore his dog collar when acting in a clerical capacity.
dog days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (hot summer period) (potoczny)laba żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny.)luz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The dog days of summer were dangerous times as tempers were easily provoked.
dog food nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (processed food product for dogs)jedzenie dla psa wyr.
 I'm going to try a different brand of dog food to see if he'll eat that.
dog groomer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who tends dogs' coats)tłumaczenie niedostępne
dog kennel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (temporary housing for dogs)psia buda przym. + ż
dog license (US),
dog licence (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(permit to own dog)zezwolenie na psa wyr.
dog lover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who likes dogs)miłośnik psów m + m
 Amanda has 5 wonderful dogs and is a true dog lover.
dog owner nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] who owns one or more dogs)wlaściciel psa m + m
 The dog tags identify the dog's owner.
dog pound nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shelter for stray dogs)psie schronisko przym. + n
dog show nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (competitive event in which pedigree dogs are displayed)pokaz psów m + m, l.mn.
dog tag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literal (dog's identification tag)psia marka przym. + ż
 The dog tags identify the dog's owner.
dog tag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (soldier's identification tag)nieśmiertelnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Soldiers on secret operations have to remove their dog tags.
dog tired adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (person: exhausted)wykończony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I worked 12 hours today and I am dog tired.
dog track nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (racing circuit for dogs)psi wybieg przym. + m
dog track nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dog's paw print)ślad psa m + m
 You should have left him outside - now there are dog tracks all over my nice clean floor!
dog trainer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who teaches dogs good behaviour)treser psów m + m, l.mn.
dog trainer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who trains dogs in a particular role)treser psów m + m, l.mn.
 I've always admired the patience shown by dog trainers.
dog-eared adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (page: folded corner)z pozaginanymi rogami wyr.
 Several pages of the catalog were dog-eared.
the dog's bollocks,
the mutt's nuts
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
UK, vulgar, figurative, slang (top quality, the best)tłumaczenie niedostępne
game dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for hunting)pies myśliwski m + przym.
 Hounds and setters make some of the best game dogs.
guide dog,
also US: seeing-eye dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(blind person's assistance dog)pies przewodnik m + m
 Labradors have traditionally been used as guide dogs.
hot dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (frankfurter sausage in a bun)hot dog mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 A hot dog and a soda is a classic American meal.
hot dog interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expression of enthusiasm and pleasure)tłumaczenie niedostępne
hot dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (person who does stunts to attract attention)tłumaczenie niedostępne
 See that guy on crutches; yesterday he was the biggest hot dog on the slopes.
hot-dog stand,
hot dog stand
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(kiosk or counter selling hot dogs)stoisko z hot dogami
  budka z hot dogami
 Whenever I pass through Chicago, I try to stop at a hot-dog stand to pick up lunch.
house dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (domestic canine, pet dog)pies domowy m + przym.
 One of the best house dogs, in the opinion of some people, is the poodle.
hunting dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (retriever, gun dog)pies myśliwski m + przym.
 When you go out to shoot rabbits, you need to take a hunting dog to retrieve them.
kennel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small outdoor house for a dog)buda żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He's happy to sleep in his kennel unless it's too cold.
lapdog,
lap dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(small dog)piesek salonowy m + przym.
 I love my lapdog, but sometimes I wish I had a pit bull instead.
mess,
dog mess
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (dog, etc.: faeces) (potoczny: kał)kupa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The puppy made a mess again on the living room rug.
police dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trained dog used in police work)pies policyjny m + przym.
 He didn't want the police dog sniffing around his flat.
poodle dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (curly-haired breed of dog)pudel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
prairie dog,
prairie-dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (small wild North American rodent)pies stepowy m + przym.
 Prairie dogs have a complex social structure.
sea dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (veteran sailor)wilk morski m + przym.
 Captain Ahab, whose face was scarred by lightning, was the ultimate seadog.
shepherd,
shepherd dog
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(breed of dog)pies pasterski m + przym.
 The farm was guarded by three large shepherds.
top dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang ([sb] in authority)szef mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Joe's the top dog at work, but his wife's the top dog at home!
toy dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (small canine kept as a pet)miniaturowy piesek przym. + m
 A lot of female celebrities own toy dogs that they carry around in handbags.
walk the dog v (walk with pet dog for exercise)wyprowadzać psa ndk. + m
 I walk the dog every day.
yappy little dog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (small noisy dog, terrier)tłumaczenie niedostępne
 Those Yorkshire terriers are yappy little dogs with a piercing bark.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'dog' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: dogged her [every move, actions], a [yellow, long-haired, purebred] dog, a dog trainer, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "dog" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'dog'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.