depravity

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈprævɪti/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈprævɪti/ ,USA pronunciation: respelling(di pravi tē)

Inflections of 'depravity' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": depravities

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
depravity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (immorality, corruption)deprawacja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 It was shocking to learn that such a respected man was capable of such depravity.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
total depravity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (severe immorality)kompletna demoralizacja, całkowita demoralizacja przym. + ż
 Many bachelor parties are nothing more than total depravity.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'depravity' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "depravity" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'depravity'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.