demanding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈmɑːndɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɪˈmændɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(di manding, -män-)

Na tej stronie: demanding, demand

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
demanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taxing, challenging)wymagający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Being the leader of a country is a demanding job.
demanding adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: requiring a lot)wymagający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The demanding teacher wouldn't accept any mistakes from her students.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
demand vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insist on)żądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zażądać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She demanded that he take out the trash.
 Zażądała, żebym wyniósł śmieci.
demand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with object: insist on [sth])wymagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He demands loyalty from his workers.
demand [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with object: require [sth])wymagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This task demands a high degree of concentration.
demand,
demand that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: require)wymagać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The job demanded that he arrive at 8:30 every day.
demand to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (insist on doing [sth])żądać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zażądać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  domagać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 I demand to see the manager!
 Żądam widzenia się z kierownikiem!
demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often pl (specific requirements)żądanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The workers threatened to strike if their three demands were not agreed to.
 Pracownicy zagrozili strajkiem, jeśli ich trzy żądania nie zostaną przyjęte.
demand,
demand for [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
uncountable (economics: market for [sth])popyt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The demand for new cars was up 15%.
 Popyt na nowe samochody wzrósł o 15%.
demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (request)żądanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The demand for greater democracy was ignored.
demand nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (claim)roszczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 She sued with a demand of $5000.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'demanding' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: has a very demanding [job, occupation], a demanding [boss, teacher, parent, coach], an overly demanding [boss], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "demanding" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'demanding'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.