deferred

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/dɪˈfɜːd/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(di fûrd)


From the verb defer: (⇒ conjugate)
deferred is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: deferred, defer

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
deferred adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (postponed)odroczony, odłożony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The deferred meeting will now take place on Thursday.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
defer vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (postpone)odkładać, odraczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odłożyć, odroczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
defer vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (to authority, boss)ustępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ustąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
defer [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, usually passive (draftee: delay military service)odroczyć komuś służbę wojskową zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Mark was deferred because he was in college.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'deferred' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: deferred acceptance to [the university, college], [was offered, took up] a deferred place (at), settled for a deferred judgment, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "deferred" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'deferred'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.