deal

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdiːl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dil/ ,USA pronunciation: respelling(dēl)


Inflections of 'deal' (v): (⇒ conjugate)
deals
v 3rd person singular
dealing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dealt
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
dealt
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement)umowa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  porozumienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The two sides made a deal.
 Dwie strony zawarły umowę.
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (transaction)transakcja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  interes mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Each deal is an opportunity for profit.
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (bargain) (potoczny)okazja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (potoczny)dobry interes przym. + m
 Nancy really got a deal on those shoes.
 Nancy zrobiła naprawdę dobry interes na tych butach.
deal vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cards)rozdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Every person takes a turn and deals the cards.
 Każda z osób rozdaje karty po kolei.
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic policy)ład mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Roosevelt introduced the New Deal.
deal,
deal with
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(involve)dotyczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 This problem deals with employee relations.
 Ten problem dotyczy relacji między pracownikami.
deal with [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (handle, manage)uporać się, zająć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  radzić sobie ndk. + zaim.
 I need to deal with these problems, then I can help you.
 Muszę uporać się z tymi wszyskimi problemami, potem mogę ci pomóc.
deal viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cards)rozdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's your turn to deal.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards)karty ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
 It is Mary's deal.
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (treatment)traktowanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (w zwrocie: receive deal)zostać potraktowanym ndk. + przym.
 They were unhappy with the deal they had received.
deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (story) (potoczny)historia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 What's the deal with Amber and Paul? Are they seeing each other?
deal viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (behave)zachowywać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zachować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He deals badly.
deal [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drugs: sell) (sprzedawać)handlować czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He went to jail for dealing drugs.
 Poszedł do więzienia za handel narkotykami.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
deal with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (address, resolve)zajmować się czymś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zająć się czymś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The problem was brought to my attention and I dealt with it.
deal with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (handle: people)zajmować się kimś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zająć się kimś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 You answer the phones and I'll deal with the customers.
deal with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be concerned with)traktować o czymś ndk. + przyim.
 This book deals with history.
deal with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (reprimand, punish)zajmować się kimś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zająć się kimś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 I'll deal with you later! For now, go to your room and think about what you did.
deal with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (cope)radzić sobie z czymś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  poradzić sobie z czymś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 I can't deal with all this stress right now.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
a good deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)okazja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I chose the car because it was reliable and a good deal.
a good deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)często przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  dużo licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 She walks around the neighborhood a good deal.
a good deal of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (a lot)mnóstwo czegoś licz.liczebnik: Nazwa liczby lub takich cech, które pozostają w związku z liczeniem (np. sześć, piąta, wiele).
 I hope you like spicy food, because I added a good deal of fresh jalapeño.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])mnóstwo czegoś nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)bardzo przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I value your input a great deal.
a great deal of effort,
a good deal of effort
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(a lot of work)wielki wysiłek przym. + m
 I put a great deal of effort into this project, and I was really offended when management ignored it.
be a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (transaction: be agreed)tłumaczenie niedostępne
 That's a deal!
Big deal! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (disdain) (potoczny)Wielkie rzeczy! wykrz.wykrzyknik: Wyraża rozkaz, zawołanie, wzruszenie, pozdrowienie itp. (np. ojej!, cześć!, do diabła!)
 So he won the game by cheating. Big deal!
a big deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang ([sth] important) (potoczny)ważna sprawa przym. + ż
 Passing her driving test was a big deal for Jodie.
business deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agreement, contract)interes mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 It's good business to have written contracts for all your business deals.
by a great deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (by a large amount or extent)poważnie, ogromnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  znacznie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The Indian Ocean is smaller than the Pacific Ocean by a great deal.
deal closer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (salesperson: clinches deals)handlowiec odpowiedzialny za zawieranie transakcji wyr.
 Thanks to his persuasive negotiating technique, he was promoted to the role of Senior Deal Closer.
deal closer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (factor: clinches a deal)coś, co zamyka sprawę wyr.
 Ideally we'd like the house to have an entrance hall, but it's not a deal closer.
deal in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trade in: a commodity)handlować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pohandlować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He made his fortune dealing in illegal weapons.
deal in vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (include [sb])włączać, wliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  włączyć, wliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
deal out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." literal (distribute, hand out)rozdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They deal out the boarding cards at the check-in desk.
deal out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (dispense, distribute)rozdawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozdać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
deal out justice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (judge: pass sentence)wydzielać sprawiedliwość ndk. + ż
  wydzielić sprawiedliwość dk. + ż
deal with it interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accept reality)tłumaczenie niedostępne
 You don't like your job? Deal with it! You need the money.
deal with the consequences,
take the consequences
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(accept)radzić sobie ze skutkami
  poradzić sobie ze skutkami
 Let's just do it now and deal with the consequences later.
deal with the consequences v informal (suffer as a result of [sb] else's actions)cierpieć w wyniku
 The president did it, but his successor had to deal with the consequences.
great deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large amount)wielka ilość przym. + ż
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
make a deal v (do business)robić interes ndk. + m
  zrobić interes dk. + m
 The businessman took his partner out to lunch to make a deal.
make a deal v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (agree on [sth])ugadzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  ugodzić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 We made a deal that I'd do the laundry if he did the dishes.
New Deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (government policy under Roosevelt)New Deal
  Nowy Ład przym. + m
 Welfare provision increased dramatically under the New Deal.
not a big deal,
no big deal
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (a matter of little importance)nie ma sprawy zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 It is not a big deal that your brother likes to drink a beer now and then. Knitting a sweater is not a big deal for Jane; she has been knitting since she was eight years old.
package deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (all-inclusive offer)pakiet mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  ofeta pakietowa ż + przym.
raw deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal (unjust treatment) (potoczny)per noga
 They had no reason at all to fire me; I really got a raw deal.
square deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fair opportunity or treatment)sprawiedliwa okazja przym. + ż
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'deal' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: deal [drugs, heroin], a [good, fair, one-sided, terrible] deal, deal [drugs] to them, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "deal" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'deal'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.