dare

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈdɛər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/dɛr/ ,USA pronunciation: respelling(dâr)


Inflections of 'dare' (v): (⇒ conjugate)
dares
v 3rd person singular (When operating as an ordinary verb––e.g. "He who dares wins.")
dare
v 3rd person singular (When operating as a modal verb––e.g. "Dare she ask why?")
daring
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
dared
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
durst
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Rare: now only literary)
dared
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
dare nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (challenge)wyzwanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The other boys gave John a dare to go and ring the old lady's doorbell and run away.
dare to do [sth],
also UK: dare do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be brave enough)odważyć się coś zrobić zwrot zwr. dk.
 Not one of them dared to ride on the ghost train.
dare to do [sth] (US) v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be bold enough)ośmielić się coś zrobić zwrot zwr. dk.
 If you dare to dream, anything is possible.
dare to do [sth],
also UK: dare do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be impudent enough)mieć czelność coś zrobić zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 I wouldn't dare to enter his office without knocking.
dare vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (challenge)wyzywać, prowokować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyzwać, sprowokować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
I daresay,
I daresay that,
I dare say,
I dare say that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(I assume, I think likely)pewnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I daresay you're hungry after your long walk?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'dare' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [stupid, childish, foolish, dangerous] dare, [took on, accepted] the dare, did [it] on a dare, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "dare" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'dare'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.