current

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkʌrənt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkɜrənt, ˈkʌr-/ ,USA pronunciation: respelling(kûrənt, kur-)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
current adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (at present)obecny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Do you know the current temperature?
 Czy znasz obecną temperaturę?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
current adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (accepted)powszechnie stosowany przys. + przym.
 Current methodology involves long studies.
current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flow)prąd, nurt mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The stream was small, but it had a strong current.
current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electricity)prąd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Power lines carry the current to the houses in the town.
current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (tendency) (przenośny)nurt, prąd mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 There is a current of thought that says that this is not a problem.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
AC nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (alternating current)tłumaczenie niedostępne
 This device converts AC to a DC current.
alternating current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (electrical flow changing direction)prąd zmienny m + przym.
 The electric motor uses alternating current to produce rotation.
checking account,
UK: current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (bank: current account)rachunek bieżący m + przym.
 I'd like to pay this money into my checking account.
current affairs nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (news, topical events)bieżące wydarzenia przym. + n, l.mn.
 He knows lots about current affairs because he reads a newspaper every day.
current assets nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (cash and easily converted assets)bieżące aktywa przym. + m, l.mn.
 Current assets are important to companies because they provide cash to fund day-to-day operations.
current event nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (news item, up-to-date topic)bieżące wydarzenia przym. + n, l.mn.
current liabilities nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (debts payable within a year)bieżące należności przym. + ż, l.mn.
 A company's total debt is the sum of its current liabilities and its long-term debt.
DC nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (direct current)prąd stały m + przym.
electric current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flow of electricity)prąd elektryczny m + przym.
open account,
current account
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(banking)rachunek otwarty m + przym.
tidal current nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sea's ebb and flow)prąd pływu m + m
  prąd pływowy m + przym.
 Each port has a table of the tidal currents indicating high and low tides.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'current' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: a [strong, dangerous] current, (not) in the current [state, status, condition], (dangerous) electrical current, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "current" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'current'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.