crashing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkræʃɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(krashing)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collide with [sth])zderzać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zderzyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
  rozbijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  rozbić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 If you drive too fast, you'll crash.
 Jeśli będziesz jechać za szybko, rozbijesz się.
crash into [sb/sth] vi + prep (collide violently)uderzyć w kogoś/coś dk. + przyim.
  zderzyć się z kimś/czymś zwr. dk. + przyim.
 A drunk driver crashed into the side of the house. The skier crashed into the other skier.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (vehicle: cause to collide)rozbijać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozbić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Roger crashed his bike and had to retire from the race.
crash [sth] into [sth] vtr + prep (vehicle: cause to collide with [sth])uderzyć czymś w coś dk. + przyim.
  rozbić coś o coś dk. + przyim.
 He crashed his car into a tree.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall, break loudly)uderzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uderzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  rozbić się, roztrzaskać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The clock crashed to the ground when it fell off the wall.
 Zegar uderzył o ziemię po tym jak spadł ze ściany.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collision)uderzenie, zderzenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The crash made a loud noise.
 Zderzenie narobiło wiele hałasu.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loud noise)huk mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They heard a crash in the kitchen.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: fall)krach mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The crash of 1929 was one of the worst ever.
 Krach w 1929 r. był jednym z najgorszych w historii.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
crash adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (course: intense, rapid)szybki przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 He took a crash course in Spanish before going to Mexico.
crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aviation: violent landing)uderzenie w podłoże wyr.
 The crash broke the plane in two.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fail suddenly)załamać się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The stock market crashed in 1929.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (computer: stop working) (potoczny)zawieszać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zawiesić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Windows® crashed again. I need to reboot.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (sleep) (potoczny)walnąć się spać zwr. dk. + ndk.
 He crashed at my house Saturday night.
crash viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (fall asleep)zasnąć ze zmęczenia zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  walnąć się spać zwr. dk. + ndk.
 I just crashed when I got home, and woke up four hours later.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (knock violently)zderzyć się czymś zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 They crashed their heads together.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (break, smash [sth])rozbijać, roztrzaskiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozbić, roztrzaskać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He crashed the vase against the wall.
crash [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (enter uninvited) (potoczny)wbijać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  wbić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 That guy wasn't invited. He just crashed the party.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
car crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (automobile accident)wypadek samochodowy m + przym.
 The driver was killed in the car crash but the passenger survived.
crash down viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse, fall)upadek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  załamanie się n + zaim.
 After they detonated the explosives, the old bridge crashed down into the ravine.
crash helmet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hard protective head covering for motorcyclist)kask mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Crash helmets have saved many a motorcyclist's life.
plane crash nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft accident)katastrofa lotnicza ż + przym.
 A stone memorial commemorates the plane crash of 1981.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'crashing' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "crashing" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'crashing'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.