WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

cover ground


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "cover" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: ground

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cover vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hide, protect)zakrywać, przykrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakryć, przykryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Cover your body so you don't feel the cold air.
 Zakryj swoje ciało, abyś nie czuł zimnego powietrza.
cover vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (include)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Does the cost of this ticket cover government fees, too?
 Czy koszt biletu pokrywa też opłaty rządowe?
cover [sth/sb] with [sth] vtr + prep (conceal, protect [sth], [sb])przykrywać coś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przykryć coś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 When we painted the ceiling we covered the furniture with old sheets.
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (extend over [sth])przykrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przykryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The tablecloth covered the entire table.
cover vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay for entirely)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Does twenty dollars cover all the expenses?
 Czy dwadzieścia dolarów pokryje wszystkie wydatki?
cover for [sb] vi + prep (stand in for [sb])zastępować kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zastąpić kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Can you cover for me at work on Saturday night? I want to stay in.
cover [sb] with [sth] vtr + prep figurative (lavish with praise, etc.) (przenośny)zasypywać kogoś czymś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zasypać kogoś czymś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Critics covered the writer with praise after the publication of his first novel.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lid, cloth, etc.)pokrywa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (zdrobniały)pokrywka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  narzuta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 They put a cover over the piano to protect it.
 Nałożyli pokrywę na pianino, aby je zabezpieczyć.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book: outer part)okładka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The book's cover protects the binding from dust.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (false identity)fałszywa tożsamość przym. + ż
 The CIA agent travelled under cover.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hiding place)schronienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  (w zwrocie: take cover)schronić się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 He took cover in the forest.
 Schronił się w lesie.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (pretext) (przenośny)przykrywka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The question was really just a cover for his desire to talk with her.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. usu. figurative (protection)osłona żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The soldier fell to his stomach, hoping to find cover from the bullets.
cover,
ground cover
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(ground)okrywa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 These short plants provide good ground cover.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money)fundusze, środki m, l.mn.rzeczownik rodzaju męskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju męskiego (np. piłkarze, konie, kłopoty).
 Do you have enough cover to pay for the meal?
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insurance)ubezpieczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 This plan provides you with cover in case of hurricanes.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (version of a song)przeróbka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  (slang)cover mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 This is a cover of a Bob Dylan song.
cover,
cover charge
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US (entrance fee)opłata za wstęp wyr.
 There is a cover of ten dollars to enter the club.
cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shelter)schronienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 It's pouring down. We need to find somewhere under cover until it stops.
the covers nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (bed sheets)pościel żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He got under the covers and went to sleep.
cover viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (stand in)zastępować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zastąpić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 If you cover temporarily, I'll get the other equipment.
 Jeśli zastąpisz mnie na chwilę, przyniosę pozostały sprzęt.
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (spread over)pokrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The oil soon covered the entire lake.
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deal with)zajmować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zająć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Can you cover these tasks for me?
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (insurance)pokrywać, obejmować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć, objąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 This insurance policy covers car accidents.
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (travel)przemierzać, pokonywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przemierzyć, pokonać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 We covered all of South America on the last trip.
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (journalist: report) (gazeta)pisać relacje z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (telewizja)nadawać relacje z czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 She covered the White House for the newspaper for two years.
cover [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (protect with a gun)osłaniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  osłonić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Cover me while I run to the next bunker.
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (perform version of a song)wykonywać przeróbkę czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wykonać przeróbkę czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
  (potoczny)zagrać cover czegoś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 The band covered an old Dylan classic in their concert.
cover [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (sports: guard)kryć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He did an excellent job covering their star player and they won the game.
cover [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gambling)obstawiać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  obstawić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Do you have enough money to cover the bet?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
cover [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (put a covering over)zakrywać, ukrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakryć, ukryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
Uwaga: A hyphen is used when the term is or modifies a noun
 Please cover up the leftover food so we can eat it later. She tried to cover up her bruise with make-up.
cover up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, figurative (hide the truth)zakrywać, ukrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakryć, ukryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
cover [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (truth: hide)zakrywać, ukrywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakryć, ukryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The candidate tried to cover up his affair with a woman.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
back cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book: rear outer part)tylna okładka przym. + ż
 The back cover had a brief description of the story.
back cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outside rear part of a book)tylna okładka przym. + ż
book cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (outer binding)okładka książki ż + ż
 There are few bookbinders who can repair the gilt lettering on leather book covers.
cover charge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (restaurant: added fee)opłata wstępu ż + m
 In European restaurants you often find a cover charge for bread and butter.
cover letter (US),
covering letter (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(job application)list przewodni m + przym.
  list motywacyjny m + przym.
 To apply for the position, please send your resume and a cover letter.
cover page nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (typescript: title page)pismo przewodnie n + przym.
 Joanne forgot to write her name on the cover page of her history paper.
cover sheet nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (top page of a document)strona tytułowa ż + przym.
 The faxed document was five pages plus a cover sheet.
cover up for vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (help [sb] to hide guilt)kryć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  pokryć, zakryć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Her co-workers tried to cover up for her many mistakes.
coverup (US),
cover-up (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative, informal (attempt to hide [sth] from the public) (potoczny, przenośny)przykrywka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  tuszowanie faktów n + m, l.mn.
 Taylor criticized the government report for being a cover-up.
coverup (US),
cover-up (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(clothing: loose outer garment)narzutka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Women must wear a cover-up over their swimsuits.
coverup (US),
cover-up (UK)
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(that conceals)przykrywający, okrywający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
dust cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book jacket)okładka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
dust cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (covering for furniture)pokrowiec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 What an odd family, they kept dust covers on all their furniture.
from cover to cover advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (book: all the way through)od deski do deski wyr.
 I read it from cover to cover in one sitting.
lens cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective cap for a camera lens)osłona obiektywu ż + m
 He couldn't take the photo properly because the lens cover was still on.
snow cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (accumulated snow)pokrywa śniegu ż + m
 The snow cover's melting fast: there's only a couple of inches left.
sofa cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (upholstery for couch)pokrowiec na wersalkę wyr.
 As the dogs were always dirtying the sofa, I bought two sets of removable sofa covers.
table cover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (protective cloth for a table)obrus mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
take cover v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (seek shelter)skryć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 It was raining so hard we had to take cover in a shop doorway.
tire cover (US),
tyre cover (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(covering for a tire)pokrowiec na oponę wyr.
undercover adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agent, policeman: spying)tajny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 An undercover agent agreed to sell him narcotics.
undercover adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (operation: secret, clandestine)tajny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The undercover operation was aimed at infiltrating terrorists.
undercover advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (operation: in secret)tajnie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Police went undercover to learn how the bribery scheme worked.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "cover ground" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cover ground'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.