counter

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkaʊntər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkaʊntɚ/ ,USA pronunciation: respelling(kountər)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flat, elevated surface)lada żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 You can fill out the form at the counter over there.
 Może pan wypełnić formularz przy tamtej ladzie.
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sales window)okienko nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 I bought three tickets at the counter.
 Kupiłem trzy bilety w okienku.
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kitchen surface)blat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 He leaned over the kitchen counter to cut the carrots.
 Nachylił się nad kuchennym blatem by posiekać marchewki.
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in shop, etc.: surface)lada żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The jeweller displayed the rings on the counter.
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (game token)tłumaczenie niedostępne
counter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (opposing)przeciwny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 His counter move resulted in his winning the game.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device for counting)licznik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The counter tallied the number of pages printed on the press.
 Licznik wskazał liczbę stron wydrukowanych na prasie.
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (witty reply)riposta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 His counter to the criticism of his politics made everyone laugh.
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who counts)osoba, która liczy wyr.
 At the entrance to the carnival stood a counter, keeping track of how many people had paid to get in.
counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shoes: heel piece)napiętek, napiętnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 I need to take these shoes to the repair shop for new soles and counters.
counter prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (against)przeciw- przedr.przedrostek: Cząstka wyrazu znajdująca się przed jego rdzeniem (np. dobiec, dwuwyrazowy)
 For example: counterbalance, counteract
 Na przykład: przeciwwaga, przeciwdziałać
counter prefixprefix: Added to front of word stem--for example, unsaid = un+said. (corresponding) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 For example: counterpart
 Na przykład: odpowiednik
counter,
counter that,
counter with
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(respond to argument)ripostować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He countered that the plan was impractical.
counter [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move in opposition to)przeciwdziałać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przeciwstawić się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 The manager found a way of countering the other team's tactics.
counter [sth] with [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move in opposition to)przeciwdziałać czemuś za pomocą czegoś zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  przeciwstawić się czemuś za pomocą czegoś zwrot zwr. ndk.
 He countered his opponent's move with a swift blow.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
counter measure,
counter-measure,
countermeasure
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(technology that counters an attack)przeciwdziałanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Is it odd that the government would hire computer hackers as a countermeasure against hacking?
counter offensive,
counter-offensive
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(aggressive response, retaliation)kontrofensywa żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
counter offer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (offer made in response to an offer)kontroferta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The sellers have accepted our counter offer for the house.
counter proposal,
counter-proposal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(suggested alternative to [sth] offered)alternatywna propozycja przym. + ż
Uwaga: hyphen used when term is an adj
 It doesn't really matter what we offer since they will inevitably return with a counter proposal.
counter top nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (serving or work surface)lada żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  blat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The renovated kitchen has stainless steel counter tops.
counter-culture,
counter culture
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(political or social nonconformism)przeciwkultura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
counter-culture,
counter culture
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(hippyish, nonconformist)przeciwkulturowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 It doesn't take long for the counter culture to become the mainstream culture.
counter-espionage,
counterespionage
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(spying on enemy spies)kontrwywiad mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
counter-espionage,
counterespionage
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(spying: on enemy spies)kontrwywiadowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
counter-intelligence,
counterintelligence
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(anti-espionage)wywiad mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The counter-intelligence agent was crucial in discovering the network of foreign spies.
counterattack,
counter-attack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(military: retaliation)kontratak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 They quickly waged a counter-attack to try to regain the upper hand.
counterattack,
counter-attack
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(verbal attack in response to criticism)przeciwatak mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The journalist published a scathing counterattack.
counterclockwise,
counter-clockwise,
UK: anticlockwise,
anti-clockwise
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (direction: opposite to clock hands)w kierunku przeciwnym do zegara
 Turn the handle in a counterclockwise direction to switch off the machine.
counterclockwise,
counter-clockwise,
UK: anticlockwise,
anti-clockwise
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
US (movement: opposite to clock hands)w ierunku przeciwnym do zegara
 To open the jar, you have to turn the lid counter-clockwise.
counterculture,
counter-culture
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
dated (lifestyle: non-conventional)kontrkultura żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
counterproductive,
counter-productive
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(self-defeating)samobójczy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Eating a pint of ice cream after you exercise is counterproductive.
counterspy,
counter-spy
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(spy obtaining information about enemy espionage)pracownik kontrwywiadu m + m
Geiger counter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device that measures radioactivity)licznik Geigera m + m
 The more radiation present, the faster the tick of the Geiger counter.
over-the-counter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (drugs: sold without prescription)dostępny bez recepty wyr.
Uwaga: Hyphens are used when the adjective precedes the noun.
over the counter advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (drugs: without prescription)bez recepty przyim. + ż
 Asprin and Ibuprofen are examples of medicines that can be purchased over the counter.
over-the-counter drug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (medication available without prescription)lek dostępny bez recepty wyr.
 The hypochondriac used a lot of over-the counter drugs.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'counter' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: counter his [attack, punch, strike, advances], a [marble, linoleum, wood] counter, a counter-[attack, proposal, argument, clockwise], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "counter" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'counter'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.