WordReference nie może przetłumaczyć dokładnie tego zdania, ale kliknij w każde słowo, aby zobaczyć jego znaczenie:

count noun


Nie mogliśmy znaleźć pełnego wyrażenia, którego szukałeś.
Pozycję "count" wyświetlono poniżej.

Zobacz także: noun

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
count viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (recite numbers)liczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The children are learning to count.
count [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (enumerate)liczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  policzyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She counted the candies.
 Policzyła cukierki.
count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sum total)wynik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  suma żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Are you done? What is the count?
 Skończyłeś? Jaki jest wynik?
count [sb] up,
count up [sb]
vi + prep
(add, total)liczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  policzyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The tour guide counted up the tourists as they got back on the bus.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (boxing)liczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 He was down for the count.
count,
Count
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(nobleman)hrabia mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Don Juan was the Count of Barcelona.
count viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have importance)liczyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Does my work experience count?
count viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be worth)znaczyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Your honesty counts a lot to me.
count [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (include)liczyć, uwzględniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uwzględnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 It's an eight-hour drive, not counting any stops.
count [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (consider)zaliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zaliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I count you among my best friends.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Czasowniki złożone
AngielskiPolski
count down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (count back to zero)odliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
count [sb] in vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (include)uwzględniać, wliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  uwzględnić, wliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
count on [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (trust, rely on)polegać na kimś ndk. + przyim.
  (potoczny)liczyć na kogoś ndk. + przyim.
 I included Sheila in the team because I know I can count on her.
count on [sb] to do [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (trust, rely on)polegać na kimś, że coś zrobi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  (potoczny)liczyć na kogoś, że coś zrobi zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 You can count on her to be on time.
count on [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (expect, be confident of)spodziewać się czegoś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  (potoczny)liczyć na coś ndk. + przyim.
 The fans were counting on victory today after the Manchester United's recent successes.
count [sth] up,
count up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(add, total)podliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  podliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The teacher counted up the number of scripts she had collected at the end of the exam.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
blood count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of cells in [sb]'s blood)liczba krwinek ż + ż, l.mn.
body count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of fatalities, especially in war)liczba ofiar śmiertelnych wyr.
 After the earthquake, the body count rose to the thousands.
count against [sb] vi + prep (be detrimental)działać przeciwko ndk. + przyim.
 His criminal record will count against him when he starts applying for jobs.
count calories vtr + npl (be on weight-loss diet)liczyć kalorie ndk. + ż, l.mn.
  policzyć kalorie, zliczyć kalorie dk. + ż, l.mn.
count down vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (prepare for or anticipate [sth])odliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
count me out interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (exclude me)beze mnie
 Count me out! There's no way I can afford to eat there.
count of three nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (counting aloud: 1, 2, 3)odliczenie do trzech
 On the count of three, the race will begin.
count of three nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (count to 3 marking start of three)odliczenie do trzech
count out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (exclude)wyłączać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 I'm busy on Saturday so you can count me out of the football game.
count out vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (count and distribute [sth])odliczać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  odliczyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He counted out the ten euro he owed me in one euro coins.
count sheep v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try to fall asleep)liczyć owce ndk. + ż, l.mn.
 One of the best ways to fall asleep is to count sheep.
count upon vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (depend on, rely on)liczyć na ndk. + przyim.
 I should like to thank you for your help, and assure you that you may count upon my support at any time.
head count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tally)obliczenie, wyliczenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The teacher did a quick head count before dividing the class into two groups.
head count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of people)liczba osób ż + ż, l.mn.
thread count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thread density of a woven fabric)gęstość nici ż + ż, l.mn.
 Expensive sheets and pillowcases usually have a very high thread count.
word count nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (number of words in a text)liczba słów ż + n, l.mn.
 Write the word count at the end of your essay.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "count noun" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'count noun'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.