counsel

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkaʊnsəl/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkaʊnsəl/ ,USA pronunciation: respelling(kounsəl)

Inflections of 'counsel' (v): (⇒ conjugate)
When both "l" and "ll" forms exist, spellings with a double "l" are correct, but rare, in US English, while those with a single "l" are not correct in UK English.
counsels
v 3rd person singular
counselling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." (Mainly UK)
counseling
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing." (US)
counselled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (Mainly UK)
counseled
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (US)
counselled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly UK)
counseled
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
counsel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lawyer)radca mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The counsel for the defense rose to speak to the judge.
counsel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (advice)rada, porada żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The princess ignored the wizard's wise counsel and opened the box.
counsel vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (advise)radzić, doradzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  poradzić, doradzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
counsel [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (treat with talk therapy)udzielać pomocy psychologicznej ndk. + ż + przym.
  udzielić pomocy psychologicznej dk. + ż + przym.
 Trained professionals were available to counsel victims of the tragedy. My sister counsels children who are having difficulty in school.
counsel doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." formal (advise doing) (formalny)zalecać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zalecić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  radzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  doradzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The philosopher counseled acceptance of suffering. Instead of counseling the king against such a foolish war, the advisers urged him on.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
legal counsel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (lawyer)prawnik mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 In the US everyone who is arrested has a right to legal counsel.
Queen's Counsel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (legal adviser of female monarch)doradca królowej m + ż
 A Queen's Counsel is the best source of legal advice.
take counsel vtr + n (receive advice)konsultować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  skonsultować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 She told me I should take counsel with my priest, but I ignored her advice.
take counsel v (receive legal advice)zasięgać rady prawnej
  zasięgnąć rady prawnej
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'counsel' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Na listach: Homonyms, więcej…
Kolokacje: offered [some, a few words] of counsel, [gave, offered] counsel to, [gave] him counsel [on, about], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "counsel" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'counsel'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.