could

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈkʊd/, weak: /kəd/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/kʊd; unstressed kəd/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(kŏŏd; unstressed kəd)


From the verb can: (⇒ conjugate)
could is: Click the infinitive to see all available inflections
v aux past
v aux conditional
Na tej stronie: could, can

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
could v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed." (past tense of can)tłumaczenie niedostępne
 When Samantha was a girl, she could climb tall trees.
 Gdy Samantha była dziewczynką, potrafiła wspinać się na wysokie drzewa.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (polite request) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 Could you hold this for me, please?
 Czy mógłbyś przytrzymać to dla mnie?
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (ability) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 I could go to the store if I wanted to.
 Mogłabym pójść do sklepu, gdybym chciała.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (possibility) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 He could be right.
 On może mieć rację.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (polite suggestion) (Brak bezpośredniego odpowiednika.)-
 You could call them and ask.
 Mógłbyś do nich zadzwonić i zapytać.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (be able to)móc ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 I can carry those suitcases for you.
 Mogę nieść ci te walizki.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (know how to)umieć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She can play the piano.
 Ona umie grać na pianinie.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (have the right to)móc ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  być w stanie zwrot posił.
 The prime minister can call an election whenever he wants to.
 Premier może zrobić wybory, kiedy tylko zechce.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (be allowed to)móc ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Can I borrow your car tonight?
 Czy mogę pożyczyć twój samochód dzisiejszej nocy?
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (be possible)móc ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Such things can happen if you're not careful.
 Takie rzeczy mogą się zdarzyć, jeśli nie będziesz uważać.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (metal container, usu. cylindrical)puszka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We need three more cans of paint.
 Potrzebujemy jeszcze trzy puszki farby.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (tin: of food)puszka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Pass me that can of peas.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fuel)kanister mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We should fill this extra can with gas in case we run out.
the can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (toilet) (potoczny)kibel mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
  toaleta żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Excuse me. I have to go to the can.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (jail, gaol) (slang: więzienie)ciupa, paka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 He's been in the can for three months now.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (military: warship)statek wojenny m + przym.
 After a few repairs the can was back in the water heading across the ocean.
can nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, slang (buttocks) (potoczny)tyłek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 That toilet seat's so cold you'll freeze your can sitting on it.
a can of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (contents of a tin)puszka czegoś żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 I'll just have a can of beans for lunch.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (have the qualifications to)móc ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 A doctor can treat people more extensively than a nurse.
can v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (tend to)umieć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  bywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 He can be really annoying sometimes.
can [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (preserve in a jar, etc.)konserwować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zakonserwować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 They canned most of their peppers for the winter.
can [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (fire, dismiss) (potoczny)wyrzucać kogoś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  (potoczny)wyrzucić kogoś dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zwalniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zwolnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He should have been canned for that kind of behavior.
can [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (stop doing)przestawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przestać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  przerywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przerwać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 You two! Can that fighting! Now!
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
could | can
AngielskiPolski
Could be interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (It's possible)możliwe przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  to możliwe zaim. + przym.
 "Do you think the neighbor is the murderer?" "Could be."
Could you please...? exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (polite request) (do mężczyzny)czy mógłbyś…?
  (do kobiety)czy mogłabyś….?
 Could you please tell me where the bathroom is?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'could' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "could" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'could'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.