cotton

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈkɒtən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈkɑtən/ ,USA pronunciation: respelling(kotn)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cotton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric)bawełna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 We always wore cotton in hot weather.
cotton n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (made of cotton)bawełniany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Your cotton dress won't be warm enough this evening.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
cotton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant used for fibres)bawełna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The Johnsons have raised cotton on that farm for years.
cotton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fibers of cotton plant)bawełna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 My father said that picking cotton was the hardest work he ever did.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
absorbent cotton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gauze)gaza żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The cloth used for bandages and gauze is made of absorbent cotton.
candyfloss,
candy floss (UK),
cotton candy (US)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(confectionery: spun sugar)wata cukrowa ż + przym.
 The cotton candy they sell at the circus is one of our favorite treats.
cotton candy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (confectionery: candy floss)wata cukrowa ż + przym.
 The cotton candy that they sell at the circus is one of our favorite treats.
cotton wool nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soft absorbent fibre)wata żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
Egyptian cotton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plant used for fibres)bawełna egipska ż + przym.
 Egyptian cotton is only cultivated in Egypt.
Egyptian cotton nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (linen made from Egyptian cotton plant)bawełna egipska ż + przym.
 Our hotel room had Egyptian cotton sheets on the bed.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cotton' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Synonimy: voile, więcej…
Kolokacje: cotton [candy, balls, swabs], UK: cotton [buds, discs, earsticks], a cotton [shirt, blouse, top, sweater, jersey], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "cotton" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cotton'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.