coordinated

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəʊˈɔːrdɪneɪtɪd/


From the verb coordinate: (⇒ conjugate)
coordinated is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: coordinated, coordinate

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
coordinated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (plan, group: well organized)skoordynowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 We need a coordinated plan to make sure that the party is a success.
coordinated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: not clumsy)zorganizowany, zręczny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Kyle is not very coordinated; he's always tripping over things.
coordinated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (colours: matching)pasujący, dobrany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The tables were tastefully decorated with coordinated linens.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
coordinate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (geography) (geograficzny)współrzędna żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  namiar mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
coordinate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (colours)dobierać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  dobrać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
coordinate,
co-ordinate
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
(colours, etc.: match)pasować do siebie zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  współgrać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 The colours in the meeting room coordinate well.
coordinate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (schedules)układać, uzgadniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ułożyć, uzgodnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
coordinate with [sth],
co-ordinate
vi + prep
(match, go together)pasować do ndk. + przyim.
  współgrać z ndk. + przyim.
 The color palette chosen for this room coordinates well with the architecture.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
coordinate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (work together)koordynować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skoordynować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'coordinated' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "coordinated" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'coordinated'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.