cooked

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kʊkt/

Na tej stronie: cooked, cook

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cooked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (food: not raw)ugotowany, gotowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The charity supplies cooked meals for the elderly.
cooked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (person: in trouble) (potoczny)ugotowany, upieczony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 If they find out you talked, you're cooked.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
cooked adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (falsified)spreparowany, sfałszowany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The company is in trouble over its cooked books.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cook [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food: apply heat)gotować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ugotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Cook the fish for fifteen minutes.
 Gotuj rybę przez piętnaście minut.
cook viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (prepare food)gotować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Her husband is going to cook tonight.
cook viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (food: be cooked)gotować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  ugotować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Leave the pot on the burner over low heat and let it cook.
 To zdanie nie jest tłumaczeniem zdania angielskiego. Zupa gotuje się w garnku.
cook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food preparer)kucharz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Trevor is an excellent cook.
 Trevor jest świetnym kucharzem.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
cooked | cook
AngielskiPolski
cooked meats nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (chilled meat products)wędlina żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Americans call chilled cooked meats "cold cuts."
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cooked' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "cooked" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cooked'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.