cook

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'cook', 'Cook': /kʊk/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/kʊk/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling'cook': (kŏŏk; Scot.ko̅o̅k, kŏŏk); 'Cook': (kŏŏk)


WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
cook [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (food: apply heat)gotować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  ugotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Cook the fish for fifteen minutes.
 Gotuj rybę przez piętnaście minut.
cook viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (prepare food)gotować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Her husband is going to cook tonight.
cook viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (food: be cooked)gotować się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  ugotować się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Leave the pot on the burner over low heat and let it cook.
 To zdanie nie jest tłumaczeniem zdania angielskiego. Zupa gotuje się w garnku.
cook nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food preparer)kucharz mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Trevor is an excellent cook.
 Trevor jest świetnym kucharzem.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
cook up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (devise, invent)wymyślać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wymyślić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's cook up a plan.
cook up vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (cook in an improvised way)nagotowywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nagotować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Come on over, I'll cook up some fried rice.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'cook' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [dinner] is cooking, is a very [talented, good, poor, experienced] cook, what's cooking?, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "cook" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'cook'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.