convinced

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈvɪnst/US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/kənˈvɪnst/

From the verb convince: (⇒ conjugate)
convinced is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na tej stronie: convinced, convince

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
convinced adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (believing [sth] fully)przekonany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
convinced,
convinced that
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(persuaded, certain that)przekonany, pewny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The old lady is convinced that family members are stealing money from her.
convinced of [sth] adj + prep (persuaded, certain of [sth])przekonany o czymś przym. + przyim.
 I am convinced of this man's innocence.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
convince vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)przekonywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przekonać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 He had finally convinced his customers of the advantages of his product.
 W końcu przekonał swoich klientów o zaletach swojego produktu.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
convince [sb] [sth],
convince [sb] that [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(make [sb] agree)przekonywać kogoś do czegoś ndk. + przyim.
  przekonać kogoś do czegoś dk. + przyim.
 The jury had been sceptical, but the evidence convinced them the defendant was not guilty.
convince [sb] to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (influence to act)przekonywać kogoś do zrobienia czegoś ndk. + przyim. + ger.
  przekonać kogoś do zrobienia czegoś dk. + przyim. + ger.
 A letter from his mother convinced him to come home after years abroad.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'convinced' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "convinced" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'convinced'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.