convict

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations verb: /kənˈvɪkt/, noun: /ˈkɒnvɪkt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. kənˈvɪkt; n. ˈkɑnvɪkt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v., adj. kən vikt; n. konvikt)


Na tej stronie: convict, con
'convict' jest alternatywnym terminem dla 'con'. Znajdziesz go w jednej lub kilku liniach poniżej.'convict' is an alternate term for 'con'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
convict nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in jail)skazaniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 Writing letters to convicts can be dangerous.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
convict vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (of a crime)skazywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  skazać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
con vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (trick)oszukiwać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  oszukać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
con [sb] into doing [sth] vtr + prep informal (trick [sb] into doing [sth](potoczny)naciągnąć kogoś na coś zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 My friends conned me into going to see a musical.
con [sb] out of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (swindle money from [sb])wyłudzać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wyłudzić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The criminal conned one of his victims out of ten thousand dollars.
 Przestępca wyłudził od jednej z ofiar dziesięć tysięcy dolarów.
con nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (trick, swindle)oszustwo nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  sztuczka żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 Fred lost two hundred dollars in a con.
con nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (disadvantage)przeciw nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 The plan's major con is its high cost.
con nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, abbreviation (prisoner, convict)więzień mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
cons nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (disadvantages, points against [sth])wady ż, l.mn.rzeczownik rodzaju żeńskiego w liczbie mnogiej: Oznacza osoby, zwierzęta, przedmioty, zjawiska lub pojęcia rodzaju żeńskiego (np. córki, łyżki, burze).
  przeciw przyim.przyimek: Określa związki zachodzące między wyrazami (np. pod stołem, jechać do domu)
 Each of the options has its pros and its cons.
 Każda z opcji ma swoje wady i zalety.
 Każda z opcji ma swoje za i przeciw.
Con,
Con.
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK, written, abbreviation (politics: Conservative)konserwatywny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
  należący do Partii Konserwatywnej wyr.
 Fred Bloggs (Con.) has been elected as the MP for this constituency.
 
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
con [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." archaic (learn by heart)uczyć się pilnie zwr. ndk. + przys.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'convict' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: [an ex, a former, a prison] convict, [hunting, looking] for an escaped convict, The convict escaped from [jail, prison]., więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "convict" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'convict'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.