considering

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈsɪdərɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kənˈsɪdərɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(kən sidər ing)

Na tej stronie: considering, consider

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
considering preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (given that)biorąc pod uwagę wyr.
considering conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (under circumstances)sądząc spój.spójnik: Wyraz, który łączy zdania lub ich części (np. i, ale, ponieważ)
considering advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (under circumstances)uważając przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
consider [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take into account)brać pod uwagę zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wziąć pod uwagę zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Have you considered the long-term consequences of this decision?
 Czy brałeś pod uwagę długoterninowe konsekwencje tej decyzji?
consider [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reflect on)zastanawiać się nad czymś zwr. ndk. + przyim.
  zastanowić się nad czymś zwr. dk. + przyim.
 Consider the implications of that discovery!
consider [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (weigh possibilities)rozważać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  rozważyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She considered her options and what to do next.
consider [sb/sth] [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with a noun: judge)uważać za ndk. + przyim.
 Shani is considered a good student.
 Shani jest uważana za dobrą uczennicę.
consider [sb/sth] to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with a noun: judge as [sth])uznawać kogoś/coś za coś ndk. + przyim.
  uznać kogoś/coś za coś dk. + przyim.
 I consider my actions that day to be a mistake. Many consider Mozart's "Requiem" to be his masterpiece.
 Uznaję moje czyny tamtego dnia za błąd.
consider [sb/sth] to be [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (with an adjective: judge)uważać, uznawać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 Many people today consider corporal punishment to be wrong.
 Wielu ludzi uważa obecnie, że kary cielesne są złe.
consider doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (think about doing [sth])zastanawiać się nad czymś zwr. ndk. + przyim.
 Henry is considering taking up a sport.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
consider [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (look at)przyglądać się czemuś, przypatrywać się czemuś zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  studiować coś ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
 She considered his face for a long time, and then smiled.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'considering' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: is not so [bad, long], considering, considering the facts, we should [go, stop, try], considering the weather, we should [go], więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "considering" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'considering'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.