conglomerate

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈglɒmərət/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/n., adj. kənˈglɑmərɪt, kəŋ-; v. kənˈglɑməˌreɪt/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n., adj. kən glomər it, kəng-; v. kən glomə rāt′, kəng-)


Inflections of 'conglomerate' (v): (⇒ conjugate)
conglomerates
v 3rd person singular
conglomerating
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
conglomerated
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
conglomerated
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
conglomerate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merged corporation)kongomerat mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The conglomerate has a monopoly on industry in this region.
conglomerate viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (companies: merge)łączyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  połączyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The software company conglomerated with the engineering firm.
conglomerate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (merge: companies)łączyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  połączyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
conglomerate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gathered mass)konglomeracja żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
  skupienie, zebranie, zlepienie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 A chunk of rocky conglomerate fell off the side of the crumbling building.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

Dyskusje na forum ze słowami "conglomerate" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'conglomerate'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.