conclusive

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kənˈkluːsɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kənˈklusɪv/ ,USA pronunciation: respelling(kən klo̅o̅siv)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
conclusive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deciding, decisive)końcowy, decydujący przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The conclusive battle came after the country had been at war for decades.
conclusive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (evidence: convincing)rozstrzygający przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The court found the evidence conclusive.
conclusive adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (final, ending)końcowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The conclusive paragraph of the essay is well-written.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
conclusive evidence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (proof that leaves no doubt)niewątpliwy dowód przym. + m
 There is no conclusive evidence as to who was behind the Bank of Cornwall fraud.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'conclusive' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "conclusive" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'conclusive'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy
Zgłoś niestosowną reklamę.