comparison

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəmˈpærɪsən/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəmˈpærəsən/ ,USA pronunciation: respelling(kəm parə sən)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
comparison nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evaluation of differences)porównanie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
 Comparison of the dogs shows that this one is bigger.
 Porównanie tych psów pokazuje, że ten jest większy.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
by comparison advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when compared)w porównaniu przyim. + n
by comparison with exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (compared with, relative to)w porównaniu z wyr.
comparison shopper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shopper who compares sellers' prices for [sth])tłumaczenie niedostępne
 Grocery stores which post the price per ounce make life easier for comparison shoppers.
comparison shopping nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (compare different sellers' prices for [sth])zakupy wedle zasady porównań
 A little comparison shopping can save you thousands on the price of a new car.
in comparison advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (when compared: to [sth] else)w porównaniu przyim. + n
 Yes, John's quite tall - but Ollie's a giant in comparison.
in comparison with preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (when compared to)w porównaniu z wyr.
 In comparison with John, Ollie's a giant.
make a comparison v (compare and contrast)porównywać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  porównać dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 People always make a comparison between me and Julia Roberts; they think we look alike.
pale in comparison v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (seem inferior to [sth])wypadać blado w porównaniu zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
  wypaść blado w porównaniu zwrot dk.zwrot z czasownikiem dokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik dokonany (np. zarobić dużo pieniędzy)
 Anna's husband is out of work and two of her sons are in jail; when I think about her life, my problems pale in comparison.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'comparison' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: in direct comparison [with, to], use a comparison [chart, list], a [quality, performance, price] comparison, więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "comparison" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'comparison'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.