collective

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/kəˈlɛktɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/kəˈlɛktɪv/ ,USA pronunciation: respelling(kə lektiv)

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
collective adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (taken together)wspólny, zbiorowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Our collective opinion is that we need a new leader.
collective nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jointly-run business)spółdzielnia żrzeczownik rodzaju żeńskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju żeńskiego (np. malarka, podłoga, katastrofa).
 The farm is operated as a collective.
collective adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (grammar: joint, group)zbiorowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Most English collective nouns for animals are never ever used.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
AngielskiPolski
collective action nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (collaboration for a social purpose)działanie kolektywne n + przym.
 The union is mobilizing union members to participate in a collective action against their employer.
collective agreement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employer-union contract)układ zbiorowy pracy wyr.
 The new collective agreement gave union members increased medical benefits.
collective bargaining nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (negotiations between workers and employer)rokowania zbiorowe n, l.mn. + przym.
 After months of collective bargaining it seemed that a strike was inevitable.
collective labour agreement nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (contract between employer and union)układ zbiorowy pracy wyr.
 Union members have voted to go on strike because their employer refuses to honor the collective labour agreement that they signed last month.
collective memory nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (society's shared memory)wspólna pamięć przym. + ż
 The tragedy and its aftermath will forever be engraved in our country's collective memory.
collective ownership nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (group ownership, trusteeship)wspólne posiadanie, kolektywne posiadanie przym. + n
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'collective' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:

Dyskusje na forum ze słowami "collective" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'collective'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.