closer

Listen:
US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(n.′zər; adj. klōsər)

From close (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
closer
adj comparative
closest
adj superlative
Na tej stronie: closer, close

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
closer adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comparative: physically nearer)bliższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Adam was sitting closer to the wall than to his date.
closer adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comparative: nearer in time)bliżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Jeff's wedding is closer than you think, so make sure you buy him a gift.
closer adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (comparative: more intimate) (przenośny)bliżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  (przenośny)bliższy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 I feel closer to you than I've ever felt to anyone.
closer adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (comparative: nearer in number)bliżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Wendy is closer to her cousins in age than her brothers.
closer advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (physically nearer)bliżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Come closer so that I can see your face clearly.
closer advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearer in time)bliżej przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 Christmas is drawing closer.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Główne tłumaczenia
AngielskiPolski
close advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (nearby)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
  w pobliżu przyim. + n
 Keep your phone close, in case he calls!
 Trzymaj telefon blisko na wypadek gdyby zadzwonił!
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (contest)wyrównany przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Alan won a close race.
 Alan wygrał wyrównany wyścig.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (near)blisko siebie przys. + zaim.
 Be careful, the 'edit' and 'delete' buttons are dangerously close!
close to [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (near to)w pobliżu czegoś przyim. + n
  blisko czegoś przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The bank is close to the post office.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relation: near)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The two boys are close cousins.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (people: intimate)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Jill and I are close friends.
close to [sb] adj + prep figurative (intimate with)bliski komuś przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Ben has always been close to his sister.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (closely associated)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Her philosophy is close to that of Roger, who was her teacher and mentor.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become shut)zamykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The door slowly closed.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (shut)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Please close the window.
 Proszę, zamknij okno.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
Dodatkowe Tłumaczenia
AngielskiPolski
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (united)zbliżony przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 Their views about history are extremely close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (similar)podobny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The twins are close in appearance.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (relationship: intimate)bliski przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 They have a close, romantic relationship.
 Są w bliskim, miłosnym związku.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (compact, tight)gęsty przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 My sweater has a close weave.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fitting tightly)ściśle przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 This key is a close fit to the lock.
 Ten klucz ściśle pasuje do zamka.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cut near to the base)dokładnie, gładko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 I prefer a straight razor because it gives me a close shave.
 Wolę prostą brzytwę, bo pozwala mi się dokładnie ogolić.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on topic) (w zwrocie: stay close)trzymać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
 Please stay close to the question under discussion.
 Proszę trzymać się tematu dyskusji.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (rigorous)szczegółowy przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 A close examination will reveal that the theory is correct.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (atmosphere: stuffy)duszny przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The atmosphere in the room was close.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (secret: well guarded)ścisły przym.przymiotnik: Określa jakość rzeczownika (np. czerwony) lub relację do rzeczownika (np. miejski); odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie?
 The information was a close secret.
close adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (confined) (w zwrocie: at close quarters)blisko przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 The guards kept the prisoner at close quarters.
close to [sth] adj + prep (nearly equal, almost)prawie przys.przysłówek: Nazywa cechę i określa czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek (np. szybko, bardzo); odpowiada na pytanie jak?
 You and I are close to the same height.
 Jesteśmy obie prawie tego samego wzrostu.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of closing)zakończenie nrzeczownik rodzaju nijakiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju nijakiego (np. dziecko, wiadro, zimno).
  koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 You have to finish by close of business today.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (conclusion)koniec mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 The conference came to a close.
 Konferencja dobiegła końca.
close nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (cul-de-sac)zaułek mrzeczownik rodzaju męskiego: Oznacza osobę, zwierzę, przedmiot, zjawisko lub pojęcie rodzaju męskiego (np. monter, koń, wiatr).
 We live on a lovely close near the edge of town.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (unite)składać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  złożyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 Her hands closed in prayer as she bowed her head.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end)kończyć się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zakończyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The proceedings closed on time.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (cease to operate)zostać zamkniętym dk. + przym.
 My favourite restaurant closed.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (store: cease trading)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The store closed at nine pm.
 Zamknęli sklep o dwudziestej pierwszej.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (end performances)grać po raz ostatni zwrot ndk.zwrot z czasownikiem niedokonanym: Związek wyrazowy, którego podstawą jest czasownik niedokonany (np. jechać na wakacje)
 The play closes on Monday.
 Przedstawienie będzie grane po raz ostatni w poniedziałek.
close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (financial: market day end)zamykać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zamknąć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 The market closed on a high today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fill in)wypełniać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  wypełnić dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The builders closed the wall with the last brick.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conclude)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The final speaker closed the session.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (block)zamykać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Workers have closed the road.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (join, unite)tworzyć, formować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  utworzyć, uformować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The people closed the circle by joining hands.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (finalize)zamykać, kończyć ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  zamknąć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
  zakończyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 Let's close the negotiations now.
 Zakończmy teraz negocjacje.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (make a sale)finalizować ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  sfinalizować dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 The salesman hopes to close the deal today.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cease operations)wstrzymać pracę czegoś dk. + ż
 The company closed the factory on Christmas day.
close [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (nautical: approach)zbliżać się do czegoś zwr. ndk. + przyim.
  zbliżyć się do czegoś zwr. dk. + przyim.
 The ship closed land that morning.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.

WordReference English-Polish Dictionary © 2020:

Formy złożone:
closer | close
AngielskiPolski
bring closer vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make more intimate)przybliżać ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  przybliżyć dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 She planned a quiet weekend away for the two of them in hopes that it would bring them closer.
a closer look nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (more thorough examination)bliższe przyjrzenie się wyr.
a closer look at [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (more thorough examination)bliższe przyjrzenie się czemuś wyr.
come closer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (approach, get nearer)przybliżać się, zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  przybliżyć się, zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 If you come closer to the nest, you will be able to hear the birds better.
deal closer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (salesperson: clinches deals)handlowiec odpowiedzialny za zawieranie transakcji wyr.
 Thanks to his persuasive negotiating technique, he was promoted to the role of Senior Deal Closer.
deal closer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (factor: clinches a deal)coś, co zamyka sprawę wyr.
 Ideally we'd like the house to have an entrance hall, but it's not a deal closer.
get closer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach)nadchodzić ndk.czasownik niedokonany: Oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. jechać).
  nadejść dk.czasownik dokonany: Oznacza czynność skończoną (np. dojechać).
 As the day got closer I began to worry.
get closer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move nearer)zbliżać się zwr. ndk.czasownik zwrotny niedokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność jeszcze nie skończoną (np. palić się)
  zbliżyć się zwr. dk.czasownik zwrotny dokonany: Czasownik występujący z zaimkiem się; oznacza czynność skończoną (np. spalić się)
 As they got closer I could see that they weren't soldiers.
  Brakuje czegoś ważnego? Zgłoś błąd lub zasugeruj ulepszenie.
'closer' znaleziono także w tych pozycjach:
W angielskim opisie:
Kolokacje: let me take a closer look, need to take a closer look, on closer examination..., więcej…

Dyskusje na forum ze słowami "closer" w tytule:

Zobacz maszynowe tłumaczenie translatora Google 'closer'.

W innych językach: hiszpański | francuski | włoski | portugalski | rumuński | niemiecki | niderlandzki | szwedzki | rosyjski | czeski | grecki | turecki | chiński | japoński | koreański | arabski

Reklamy
Reklamy

Zgłoś niestosowną reklamę.